TỔNG HỢP MÃ SHOPEE NGÀY 30/11

30/11/2023
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE NGÀY 30/11????
.
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K toàn sàn trong ví dùng được từ 0H
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shope.ee/5V560PSUr5
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shope.ee/3VJtVO1dq4
• Quay mã Freeship xu: https://shope.ee/4AZfCALakP
.
????MÃ TOÀN SÀN - KOL AFFILIATE: đúng giờ lưu mã dùng ngay
• 0H, 12H, 21H: Mã giảm 33K đơn từ 99K
• 23H30: Mã giảm 50% tối đa 120K đơn từ 120K
=> Lưu mã tại: https://shope.ee/6KeCzwPKAG
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM:
• 0H: AFFMH08 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/6UxdCFOgpJ
• 0H: AFFHG21 giảm 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/601MbKQaqE
• 0H: AFFGM2149 giảm 25% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/6AKmndPxVH
• 9H: Mã giảm 4%-7% tối đa 99K. Lưu mã tại: https://shope.ee/3VJtVO1dq4
.
????MÃ LIVE: các mã tặng sẵn LỌC TÙY USER và back vào 12H, 18H, 20H
• 0H: Mã áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 25% tối đa 25K/0Đ, 20% tối đa 25K/0Đ, 50K/250K, 15% tối đa 60K/100K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang, làm đẹp giảm 30% tối đa 25K/0Đ, 15% tối đa 40K/100K + thời trang giảm 30% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
.
????VPBANK SHOPEE - MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM: https://shope.ee/6zttnAMmoS
• 0H: Tự động giảm 30K đơn từ 100K(back 9H, 12H, 15H, 20H)
• 12H: Mã giảm 50K đơn từ 100K. Lưu mã tại: https://shope.ee/7ADJzTM9TV
=> Muốn áp cả combo tự giảm 30K + mã Vpbank 50K thì đơn tối thiểu sau khi trừ Freeship và mã shop phải trên 180K
[Áp dụng cho thẻ VPBank Shopee có đầu Bin: 419834, 478668]
.
????SHOPEEFOOD: https://shope.ee/8A5pZ9wLGu
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shope.ee/8A5pZ9wLGu
.
????LOVITO: https://shope.ee/7zmPMqwybt
• 12H: CFSAM1130 (mã shop) giảm 50% tối đa 60.5K đơn từ 0Đ
• 20H: FGKOL1130 (mã shop) giảm 70% tối đa 70K đơn từ 0Đ
• 20H: CFSPM1130 (mã shop) giảm 99% tối đa 61K đơn từ 0Đ
.
????THỜI TRANG: https://shope.ee/A9qp9rD5Yj
• FASPHAULNOV23 giảm 12% tối đa 30K đơn từ 99K
• FASPHAULNOV24 giảm 12% tối đa 40K đơn từ 300K
.
????MÃ ÁP MỘT SỐ SẢN PHẨM:
• FAAA1 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/6fH3OYO3UQ
• FMCGTT100KA01 giảm 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/6paTarNQ9T
• WCP2311 giảm 30% tối đa 40K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/7f9aaOKFSe
• Lưu, dùng luôn mã điện tử giảm 11K/0Đ tại: https://shope.ee/7pT0mhJc7h
• FMCGTT100K01 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 50K
.
????SHOPEEPAY: https://shope.ee/1fsFK18cYh
• SPPNONGSANVIET giảm 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shope.ee/7KWkBmLW8c
• SPPP3NOV8K giảm 8K đơn từ 120K
.
????GAME SHOPEE:
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shope.ee/3VJtVO1dq4 hoặc tại: https://shope.ee/8pLTHE3Qwt
• 0H: Thử thách Shopee: https://shope.ee/8KPCgJ5Kxo
• 0H: Số gì đây: https://shope.ee/3L0TJ52HB3
• Quay mã toàn sàn giảm 100K/100K, 20K/180K cho 0H dùng: https://shope.ee/8Uicsc4hcr
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shope.ee/6ztlB5akwl