TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA TỪ 12H00 TỚI 23H00 NGÀY 05/12

05/12/2023
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA TỪ 12H00 TỚI 23H00 NGÀY 05/12????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K toàn sàn trong ví dùng được từ 0H
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/4952c
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM:
• 0H: AFFGMMW2 giảm 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/54d55
• 0H: AFFGMDX2 giảm 60K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/1edae
• 0H: AFFVJ60 giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/a1aec
• 0H: AFFRJ93 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 199K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/6afb7
• 0H: AFFOU24 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b5bea
• 0H: AFFJX42 giảm 15% tối đa 88K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/de3eb
• 9H: Mã giảm 4%-7% tối đa 99K. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
.
????MÃ ÁP LÀM ĐẸP:
• 0H, 12H: Mã giảm 20% tối đa 40K đơn từ 99K
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/13179
.
????MỸ PHẨM:
• 0H: Lưu sớm loạt mã shop giảm 30K/0Đ, 120K tại: https://shopee.muagitot.vn/0c4f2 (HOT)
• 0H: COS100K0H5 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/45bf7
• 9H: COS100K9H5 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/45bf7
• 12H: COS100K12H5 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/45bf7
• 15H: COS100K15H5 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/45bf7
• 18H: COS100K18H5 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/45bf7
• 0H: COS50K5 giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
• 0H: COSSOCIAL5 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 99K
• 0H: COS200K5 giảm 10% tối đa 200K đơn từ 350K
• 0H: COS200KMS5P giảm 10% tối đa 200K đơn từ 350K
• 0H: COS200KALL5P giảm 10% tối đa 200K đơn từ 350K
• 0H: COS50KMS5P giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
• 0H: COS50KALL5P giảm 10% tối đa 50K đơn từ 250K
.
????SHOP XU HƯỚNG: https://shopee.muagitot.vn/7f718
• 0H: 12SKAMRE100 giảm 100K đơn từ 100K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c8437 (back vào 9H, 12H, 18H)
• 0H: 12SKAMRE40 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 99K
.
????MÃ LIVE: các mã tặng sẵn LỌC TÙY USER và back vào 12H, 18H, 20H, 22H
• 0H: Mã đa số giảm 20% tối đa 25K/0Đ, 40K/250K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang, làm đẹp giảm 25% tối đa 25K/0Đ, 15% tối đa 40K/100K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang giảm 30% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
• 11H: Mã đa số giảm 50% tối đa 20K/0Đ, 15% tối đa 60K/100K tặng sẵn
• Mã giảm 30% tối đa 80K đơn từ 0Đ tặng sẵn. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/11fd9
=> Mã đã tặng sẵn trong ví voucher: https://shopee.muagitot.vn/125f8
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 12H: CFSAM1205 (mã shop) giảm 50% tối đa 40K đơn từ 0Đ
• 20H: CFSPM1205 (mã shop) giảm 99% tối đa 58K đơn từ 0Đ
.
????MÃ ÁP MỘT SỐ SẢN PHẨM:
• FMCGTTSC2C2 giảm 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/cc5af
• FMCGTTSC2C1 giảm 10K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/35ef4
• FMCGTTSC2C3 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/d3df9
• NAPNOV30 giảm 30K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/06020
• NAPNOV20 giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/7ca1a
• Lưu, dùng luôn mã điện tử giảm 11K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
.
????MÃ ÁP NGƯỜI MỚI: https://shopee.muagitot.vn/564a0
• BANMOIKHOA, BANMOICHIKHANG, BANMOIVIENVIBI, BANMOIBONGTIM, BANMOIYENNHI, BANMOIHUYENPHI giảm 60K đơn từ 0Đ
.
????SHOPEEPAY: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
• SPPNONGSANVIET giảm 30K đơn từ 99K
• SPPP1DEC8K giảm 8K đơn từ 120K
.
????UNILEVER: https://shopee.muagitot.vn/28495
• UHB51219 giảm 5% tối đa 10K đơn từ 199K
• UHB51249 giảm 6% tối đa 30K đơn từ 499K
• UHB51234 giảm 6% tối đa 25K đơn từ 349K
• UHC512 giảm 7% tối đa 28K đơn từ 409K
• UHB5120 giảm 30K đơn từ 0Đ
.
????INNISFREE: https://shopee.muagitot.vn/834a8
• 0H: INNI100C giảm 100K đơn từ 690K
• COSIF60K12 giảm 10% tối đa 60K đơn từ 400K
• COSIF100K12 giảm 12% tối đa 100K đơn từ 600K
.
????OBAGI: https://shopee.muagitot.vn/593fb
• OBAG512 giảm 8% tối đa 160K đơn từ 1500K
• OBAGD12 giảm 7% tối đa 160K đơn từ 1600K
.
????GAME SHOPEE:
• 0H: Mở hộp quà làm đẹp: https://shopee.muagitot.vn/4a0f9
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• Quay mã toàn sàn giảm 100K/100K, 20K/180K cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Lưu mã Freeship giảm 10K/10K, 5K/19K, 15K/49K, 25K/125K, 50K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/6e577 + https://lazada.muagitot.vn/b9e88
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, MOMO, ZALOPAY, …:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2af34
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice(đã áp được code trở lại): https://lazada.muagitot.vn/d1aec
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
• Iphone 14: https://lazada.muagitot.vn/05610
• Đại chiến 12.12: https://lazada.muagitot.vn/ce35f
.
????LƯU MÃ LAZTOP GIẢM 50K/250K, 15%, 12%, 10%, 8%: https://lazada.muagitot.vn/e8cb0
.
????LƯU MÃ TOÀN SÀN, NGÀNH HÀNG: https://lazada.muagitot.vn/5530e
.
????SALE THỜI TRANG 05/12: https://lazada.muagitot.vn/e6837