TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 28/02

28/02/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 28/02????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/c9d72 hoặc https://shopee.muagitot.vn/2b148 (back vào 9H, 12H, 21H)
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K, 4 mã Freeship 15K/0Đ trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• 0H, 12H: Back 10 hoặc 3 mã Freeship Xtra 300K/45K tặng sẵn trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ - KOL AFFILIATE: 
• 0H, 12H: Mã giảm 35K đơn từ 199K
• 0H: Mã giảm 20% tối đa 35K đơn từ 99K
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/2b148 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ: 
• 0H: AFFCHOI giảm 25% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/212e1
• AFFHETT giảm 39K đơn từ 139K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/2bc74
• AFFTETT giảm 49K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c0b36
• AFFROI giảm 25% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/6af32
• AFFHA giảm 25% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/1ebd8
• AFFCLW34 giảm 15% tối đa 88K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/2551c
• AFFCLS98 giảm 20K đơn từ 88K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/f83fc
• AFFCLE28 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 100K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/0b58c
• 9H: Back mã giảm 6%, 7% tùy hạng. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
.
????MÃ LIVE:
• 0H: Mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 30% tối đa 20K/0Đ, 20% tối đa 50K/100K, 15% tối đa 300K/300K, 15% tối đa 500K/500K tặng sẵn. Tham khảo list đúng 70%: https://shopee.muagitot.vn/be674(back vào 11H, 12H, 20H, 22H)
• 0H: Mã live xtra áp thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 100K/100K, 15% tối đa 200K/200K, 15% tối đa 300K/300K tặng sẵn
• 0H: Mã áp đa số, thời trang, làm đẹp, đời sống, bách hóa khác tặng sẵn
.
????MÃ VIDEO: https://shopee.muagitot.vn/9e536
• 0H: Mã giảm 30% tối đa 45K/150K, 30K/99K áp đa số tại giỏ video: https://shopee.muagitot.vn/d6232
• 0H: Mã giảm 20% tối đa 60K/30K áp đa số tại giỏ video: https://shopee.muagitot.vn/e4836
• 0H: Mã giảm 20% tối đa 40K/100K, áp đa số, áp thời trang làm đẹp tặng sẵn trong ví
.
????QUỐC TẾ GIAO NHANH: https://shopee.muagitot.vn/bbb74
• 0H: CBWHCP3 giảm 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b5d61 (back vào 12H, 21H)
.
????ĐIỆN TỬ: back vào 9H, 12H, 18H, 21H
• 0H: Mã giảm 10% tối đa 888K đơn từ 0Đ. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/131d9
• 0H: Mã giảm 12% tối đa 888K đơn từ 0Đ. Lưu sớm mã tại:  https://shopee.muagitot.vn/a59c4
=> List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c19da
.
????SHOP MỚI LÊN SÀN: https://shopee.muagitot.vn/38adf
• 0H: NSF02RE1 giảm 40K đơn từ 129K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/9fcba
• 0H: NSF02P325 giảm 25K đơn từ 55K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/9fcba (back)
• 0H: NSF02P330 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/809ff (back)
• 0H: NSF02P3FS giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/5f790 (back)
• 0H: NSF02P3HB giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/6681a (back)
.
????MẸ BÉ: https://shopee.muagitot.vn/36607
• 0H: MKB50KAP giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
• 0H: MKB50KBP giảm 8% tối đa 50K đơn từ 150K
• 0H: MKB70KP giảm 7% tối đa 70K đơn từ 400K
• FMCGTTS99K giảm 15% tối đa 100K đơn từ 99K
• FMCGTTS50K giảm 15K đơn từ 50K
• FMCGTTS500K giảm 100K đơn từ 500K
• MKB15KP giảm 15K đơn từ 150K
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H, 14H: VANNANG giảm 130K đơn từ 130K
• 10H: VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 20H: CFS0228 (mã shop) giảm 99% tối đa 52K đơn từ 0Đ
.
????MÃ ÁP THỜI TRANG, LÀM ĐẸP: Xem tên mã trên ô tìm kiếm
• Mã giảm 14% tối đa 50K đơn từ 299K. Xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.muagitot.vn/1a518
• Mã giảm 14% tối đa 100K đơn từ 600K. Xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.muagitot.vn/fb359
• Mã giảm 14% tối đa 250K đơn từ 1599K. Xem tên mã trên ô tìm kiếm: https://shopee.muagitot.vn/66859
.
????MÃ KHÁC:
• NSF02P330 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/809ff
• TTAFE1182 giảm 25% tối đa 50K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/09672
• 02WCP45K giảm 25% tối đa 75K đơn từ 200K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/8c07a
• 02WCP20K giảm 20% tối đa 30K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/88402
• SKAMAFF giảm 28% tối đa 15K đơn từ 49K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c92d6
• Lưu, dùng luôn mã điện tử giảm 11K/0Đ, 12% tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
• Lưu, dùng luôn mã shopeepay tại: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Lưu mã Freeship 20K/45K, 30K/200K, 60K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/cfcef + https://lazada.muagitot.vn/dfad4
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ: 
• 0H, 11H, 12H, 12H30, 20H, 20H30: Lưu Freeship giảm 25K đơn từ 150K
• 0H, 11H, 20H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 0H30, 12H30, 20H30: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
• 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 21H: Săn mã nhập tay giảm 50K đơn từ 200K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/93af2
.
????0H, 11H, 20H: MÃ NHẬP TAY ÁP ĐA SỐ GIẢM 70K ĐƠN TỪ 350K:
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/8e5bf
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/577b9
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 90K ĐƠN TỪ 300K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2015b
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM ĐẾN 400K: https://lazada.muagitot.vn/35566
.
????CÁCH ÁP TỐI ĐA XU CHO SẢN PHẨM: Vào sản phẩm cần mua => Kéo xuống chọn "Bấm để nhận" => chọn “Nhận thêm nhiều xu tại đây” => Qua trang xu thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng là áp được nhiều xu hơn

THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? NHÓM ZALO DEAL MÃ GIẢM GIÁ: https://zalo.me/g/zbctyc949
???? NHÓM ZALO DEAL ĐỒ CÔNG NGHỆ: https://zalo.me/g/oevlgw837
???? GROUPS FACEBOOK: https://fb.com/groups/vocherdealshopee