TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 24/06

24/06/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 24/06????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/78000
• 0H: Tặng sẵn loạt mã Freeship Xtra mới, 3 mã Freeship live 15K/25K trong ví
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/a83f5
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/6b07f
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ:
• 0H: AFFZG giảm 25% tối đa 30K đơn từ 66K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/f02c7
• 9H: Back mã giảm 6%, 7% tối đa đến 2tr. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/a83f5
• Mã toàn sàn giảm 14% tối đa 150K đơn từ 999K tại ô tìm kiếm: https://shopee.muagitot.vn/7ef42
.
????THỜI TRANG: 
• 0H+: Back tại: https://shopee.muagitot.vn/38aea mã giảm 40% tối đa 50K đơn từ 100K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/23ded
.
????MÃ SHOPEEMALL: 
• 0H, 12H: Mã giảm 20% tối đa 50K đơn từ 250K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/77b34
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/65290
.
????MÃ ÁP SẢN PHẨM CÓ TAG “VOUCHER XTRA”: 
• 0H: Mã giảm 10% tối đa 150K/400K, 100K/100K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/aac2e
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/9b46e
.
????MÃ LIVE:
• 0H, 11H, 12H, 20H, 22H: Back x9 mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 15%, 12% tặng sẵn. Tham khảo list đúng 70%: https://shopee.muagitot.vn/38c16
.
????MÃ VIDEO: back vào 9H, 12H, 19H, 21H
• 0H: Mã giảm 50% tối đa 25K/0Đ(hoặc 15K), 20% tối đa 100K/60K, 18% tối đa 300K/200K áp đa số + Mã giảm 20% tối đa 200K/150K áp thời trang
• 0H: Mã kol tích cam giảm 25% tối 70K đơn từ 100K 
• 0H: Mã giảm 50% tối đa 40K/0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/853d0
• 0H: Mã giảm 30% tối đa 150K/250K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/359af
• 0H: Mã giảm 25% tối đa 70K/150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/f9dab
• 0H: Mã giảm 20% tối đa 300K, 400K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/dd58e
• 0H: Mã kol uy tín giảm 50% tối đa 40K/0Đ, 30% tối đa 100K tại giỏ video: https://shopee.muagitot.vn/5789e
=> Lưu mã tại(hoặc được tặng sẵn): https://shopee.muagitot.vn/ac197
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/3c89b
• 20H: CFS0624 (mã shop) giảm 99% tối đa 42K đơn từ 0Đ
.
????CIMB: https://shopee.muagitot.vn/248f4
• 0H: Giảm 30K đơn từ 150K khi thanh toán qua thẻ CIMB
.
????MÃ KHÁC: 
• LIFEMYS150K giảm 150K đơn từ 800K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/674d0
• LIFEMYS100K giảm 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/674d0
• FMCGJN300K giảm 20% tối đa 100K đơn từ 300K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/eac68
• FMCGJN150K giảm 15% tối đa 150K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/51f53
• NWP40K giảm 25% tối đa 40K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/7b053
• NWP60K giảm 20% tối đa 60K đơn từ 159K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/32ffc
• Lưu mã điện tử giảm 11K/0Đ, 15% tối đa 200K tại: https://shopee.muagitot.vn/e02ce
• Lưu mã Choice giảm 20K/50K, Freeship 100K tại: https://shopee.muagitot.vn/362a8
.
????LƯU SỚM MÃ CHO SALE 25/06: 
• Đón chờ siêu sale: https://shopee.muagitot.vn/8771d
• Voucher xtra: https://shopee.muagitot.vn/9b46e 0H lưu
• KOL: https://shopee.muagitot.vn/65290
• Mã giảm giá: https://shopee.muagitot.vn/dc311
• Shop xu hướng: https://shopee.muagitot.vn/5755f
• Shop mới lên sàn: https://shopee.muagitot.vn/fc65d
• Săn deal trở lại lọc user: https://shopee.muagitot.vn/f5284
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H: Dự đoán bóng đá: https://shopee.muagitot.vn/b7feb
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/43630
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/88c4f
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/7f9d8
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/43630
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Mã Freeship 5K/19K, 20K/45K, 25K/99K, 30K/200K, 60K/300K 
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/f5350
.
????11H: MÃ NHẬP TAY GIẢM 90K ĐƠN TỪ 450K ÁP LAZBEAUTY, MOMCLUB: 
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/60720
.
????9H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY: 
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/17e8a
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 40K ĐƠN TỪ 100K: 
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/b1310
.
????DEAL TRỢ GIÁ, CHOICE:
• LazFlash sale: https://lazada.muagitot.vn/a3245
• Deal dùng thử: https://lazada.muagitot.vn/af561
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/5eefa
.
????LAZGAME:
• 0H: Đập trứng đổi voucher 20K, 30K, 100K toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/1d512
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Điểm danh lấy xu: https://lazada.muagitot.vn/d18cc

THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? NHÓM ZALO DEAL MÃ GIẢM GIÁ: http://zalo.muagitot.vn/dealmagiamgia
???? NHÓM ZALO DEAL ĐỒ CÔNG NGHỆ: http://zalo.muagitot.vn/dealdocongnghe
???? GROUPS FACEBOOK: https://fb.com/groups/vocherdealshopee