TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 23/02

23/02/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 23/02????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/1450a 
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• 0H: Back 10 hoặc 3 mã Freeship Xtra 300K/45K tặng sẵn trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8 
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP THỜI TRANG - KOL AFFILIATE:
• 0H: Mã giảm 20% tối đa 35K đơn từ 99K
• 0H, 12H: Mã giảm 35K đơn từ 199K
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/13179
.
????SHOP XU HƯỚNG: https://shopee.muagitot.vn/ea053
• 0H: 02SKAMRE100 giảm 100K đơn từ 200K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4a036 (back vào 9H, 12H, 18H)
• 0H: 02SKAMRE40 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 99K
.
????SHOP NỔI BẬT: https://shopee.muagitot.vn/c2f1e
• 0H: NSF020H2 giảm 50K đơn 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/47966
• 0H: NSF022340 giảm 40K đơn từ 129K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/31e0c
• 9H: NSF029H2 giảm 50K đơn 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/47966
• 12H: NSF0212H2 giảm 50K đơn 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/47966
• 15H: NSF0215H2 giảm 50K đơn 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/47966
• 21H: NSF0221H2 giảm 50K đơn 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/47966
• 0H: NSF02P325 giảm 25K đơn từ 55K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/1ecf1 (back)
• 0H: NSF02P330 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/40c80 (back)
• 0H: NSF02P3FS giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/9c7ab (back)
• 0H: NSF02P3HB giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/8d8c4 (back)
.
????THỜI TRANG: 
• 0H: FAHUNT2302 giảm 200K đơn từ 0Đ(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: FAHOT2302 giảm 50K đơn từ 0Đ(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H) 
• 0H: FADEP2302 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 99K
• 0H: CTJEH100K (mã shop) giảm 100K đơn từ 0Đ cho shop CT JEANS OFFICIAL: https://shopee.muagitot.vn/bbfd9
• 0H: CANI200K (mã shop) giảm 200K đơn từ 300K cho shop CANIFA Official Store: https://shopee.muagitot.vn/0a94e
• 0H: ALICESS23 (mã shop) giảm 100K đơn từ 0Đ cho shop Alice Official Store: https://shopee.muagitot.vn/c6ac0
• 9H, 18H: Săn mã shop giảm đến 200K tại: https://shopee.muagitot.vn/dde69
• Lưu sớm loạt mã shop giảm 30K/199K cho 0H dùng tại: https://shopee.muagitot.vn/dde69
.
????MÃ LIVE:
• 0H: Mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 30% tối đa 20K/0Đ, 20% tối đa 50K/100K tặng sẵn(back vào 11H, 12H, 20H, 22H). Tham khảo list: https://shopee.muagitot.vn/1b5b5 (chỉ đúng 70%)
• 0H: Mã live xtra áp thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 100K/100K, 15% tối đa 200K/200K, 15% tối đa 300K/300K + áp thời trang giảm 30% tối đa 20K/0Đ tặng sẵn
• 0H: Mã áp thời trang làm đẹp giảm 15% tối đa 50K/150K + áp thời trang giảm 15% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
• 0H: Mã áp đa số giảm 10% tối đa 30K/0Đ, 15% tối đa 50K/100K, mã khác tặng sẵn
.
????MÃ VIDEO: https://shopee.muagitot.vn/9e536
• 0H: Mã đa số giảm 20% tối đa 40K/100K, 20K/30K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 40K/100K tặng sẵn
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ: 
• 0H: AFFCLE28 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 100K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/182e9
• 9H: Back mã giảm 6%, 7% tùy hạng. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• AFFCLR74 giảm 15% tối đa 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b3b1f
• AFFSL04 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/a27b2
• AFFOR03 giảm 25K đơn từ 88K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/74606
.
????HOME CLUB: https://shopee.muagitot.vn/dd5d5
• 0H: LIFEHOME30K giảm 15% tối đa 30K đơn từ 120K
• 0H: LIFEHOME50K giảm 12% tối đa 50K đơn từ 150K
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 20H: Mở lì xì săn voucher tại: https://shopee.muagitot.vn/dd5d5
• LIFEHWFEB giảm 25K đơn từ 120K
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 20H: CFS0223 (mã shop) giảm 99% tối đa 52K đơn từ 0Đ
.
????MÃ KHÁC:
• TTAFE1182 giảm 25% tối đa 50K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/e6b81
• 02WCP45K giảm 25% tối đa 75K đơn từ 200K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b9c28
• 02WCP20K giảm 20% tối đa 30K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/0d59a
• FMCGTTSF50K giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/d0a3b
• FMCGTTS50K giảm 15K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/5f971
• FMCGTTSF99K giảm 15% tối đa 100K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/5d067
• Lưu, dùng luôn mã điện tử giảm 11K/0Đ, 12% tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
• Lưu, dùng luôn mã shopeepay tại: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
????0H: LƯU SỚM MÃ SHOPEE, FS CHO SALE 25/02: https://shopee.muagitot.vn/ee83c
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
•Lưu mã Freeship 20K/0Đ, 5K/19K, 15K/49K, 25K/125K, 50K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/6fe27 + https://lazada.muagitot.vn/5d48d
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ: 
• 11H: Lưu Freeship giảm 25K đơn từ 150K
• 11H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 20H: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/95c54
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/ab5e7
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 50K ĐƠN TỪ 200K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/bbef9
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916

THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? NHÓM ZALO DEAL MÃ GIẢM GIÁ: https://zalo.me/g/zbctyc949
???? NHÓM ZALO DEAL ĐỒ CÔNG NGHỆ: https://zalo.me/g/oevlgw837
???? GROUPS FACEBOOK: https://fb.com/groups/vocherdealshopee