TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 16/02

16/02/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE NGÀY 16/02????
.
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8 (back vào 12H, 18H, 20H)
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ: 
• 0H: AFFET35 giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/e98ff
• 0H: AFFLH37 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 250K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4359b
• 0H: AFFQB61 giảm 20K đơn từ 68K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b0456
• 9H: Back mã giảm 6%, 7% tùy hạng. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• SHOPEEXUYENTET giảm 14% tối đa 100K đơn từ 599K 
.
????MÃ LIVE:
• 0H: Mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 30% tối đa 20K/0Đ, 20% tối đa 100K/100K(hoặc 50K/100K) tặng sẵn. Tham khảo list: https://shopee.muagitot.vn/c5782 (back vào 11H, 12H, 20H, 22H)
• 0H: Mã live xtra, mã live áp thời trang làm đẹp ngành hàng khác tặng sẵn
.
????MÃ VIDEO: 
• 0H: Mã đa số giảm 20% tối đa 40K/100K, 20K/30K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 40K/100K tặng sẵn
=> Ai bị lọc không được tặng thì lưu tại: https://shopee.muagitot.vn/9e536
.
????THỜI TRANG: https://shopee.muagitot.vn/02287
• 0H: FAHUNT1602 giảm 200K đơn từ 0Đ(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: FAHOT1602 giảm 50K đơn từ 0Đ(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H) 
• 0H: FADEP1602 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 99K
• Săn mã shop giảm đến 200K các khung giờ:
• 0H: SPBTVC200 (mã shop) giảm 200K đơn từ 0Đ cho shop Aviano Menswear: https://shopee.muagitot.vn/32bb6
• Vào ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8 nhập mã: 162TOPx thay x bằng các số từ 1 đến 96 tạo thành mã shop giảm 30K đơn từ 99K dùng 0H
.
????SHOP MỚI LÊN SÀN: https://shopee.muagitot.vn/1038a
• 0H: NSF0216 giảm 120K đơn từ 350K List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4787e (back vào 12H)
• 0H: NSF021650 giảm 50K đơn từ 149K List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/64d45 (back vào 12H)
• 0H: NSF02P220 giảm 50% tối đa 20K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/154ad(back)
• 0H: NSF02P230 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/08090 (back)
• 0H: NSF02P225 giảm 25K đơn từ 55K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/71f10 (back)
• 0H: NSF02FSRE giảm 50% tối đa 25K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/6df93(back)
• 0H: NSF02HBRE giảm 50% tối đa 25K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/909c8(back)
.
????MẸ BÉ: https://shopee.muagitot.vn/36607
• 0H: MKB15KP giảm 15K đơn từ 150K
• 0H: MKB50KAP giảm 5% tối đa 50K đơn từ 250K
• 0H: MKB50KBP giảm 8% tối đa 50K đơn từ 150K
• 0H: MKB70KP giảm 7% tối đa 70K đơn từ 400K
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 20H: CFS0216 (mã shop) giảm 99% tối đa 52K đơn từ 0Đ
.
????MÃ ÁP THỜI TRANG, LÀM ĐẸP: 
• DEPCOSHOPEE50 giảm 14% tối đa 50K đơn từ 299K
• DEPCOSHOPEE100 giảm 14% tối đa 100K đơn từ 600K
• DEPCOSHOPEE250 giảm 14% tối đa 250K đơn từ 1599K
.
????MÃ KHÁC:
• FMCGTTSF50K giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/26520
• FMCGTTSF99K giảm 15% tối đa 100K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/31aef
• Lưu, dùng luôn loạt mã xu hướng giảm 25% tối đa 75K, 50K + 20%, 12% còn ế tại: https://shopee.muagitot.vn/86382
• Lưu, dùng luôn mã điện tử giảm 11K/0Đ, 12% tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
• Lưu, dùng luôn mã shopeepay tại: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
•Lưu mã Freeship 20K/0Đ, 5K/19K, 15K/49K, 25K/125K, 50K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/6fe27 + https://lazada.muagitot.vn/5d48d
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ: 
• 0H, 11H, 12H, 12H30, 20H, 20H30: Lưu Freeship giảm 25K đơn từ 150K
• 0H, 11H, 20H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 0H30, 12H30, 20H30: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
• 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 21H: Săn mã nhập tay giảm 50K đơn từ 200K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/95c54
.
????0H, 11H, 20H: MÃ NHẬP TAY GIẢM 70K ĐƠN TỪ 350K:
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/45eb4
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/ab5e7
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 90K ĐƠN TỪ 300K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/bbef9
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM ĐẾN 400K: https://lazada.muagitot.vn/76ff6