TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 15/02

14/02/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE NGÀY SALE 15/02????
.
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K, 10 mã Freeship Xtra 300K/45K, 5 mã Freeship 15K/0Đ, Freeship khác trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• 0H: Lưu 3 mã Freeship 15K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
➖➖MÃ HOT SĂN THEO KHUNG GIỜ➖➖
????KOL AFFILIATE: đúng giờ lên mã mới
• 0H, 12H: Mã toàn sàn giảm 50% tối đa 250K đơn từ 250K 
• 0H30, 8H30, 12H30, 20H30: Mã toàn sàn giảm 20% tối đa 100K đơn từ 399K 
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã toàn sàn giảm 20% tối đa 40K đơn từ 99K 
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã toàn sàn giảm 16% tối đa 40K đơn từ 250K 
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã toàn sàn giảm 20% tối đa 60K đơn từ 150K 
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mã toàn sàn giảm 17% tối đa 60K đơn từ 350K 
• 0H: Mã giảm 50% tối đa 50K đơn từ 99K áp dụng cho 11 nhãn hàng sau: Innisfree Official Store, Rohto Mentholatum Viet Nam, BITI'S, OFFICIAL STORE, MELANO CC CHÍNH HÃNG, d program Official Store, hadalabo, Sunplay, Anessa, dProgam, Eucerin, Maxkleen
• 23H30 ngày 14/02: Mã toàn sàn giảm 100K đơn từ 200K(1 mã dùng ngay, 1 mã lưu sớm cho 0H)
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/13179
.
????MÃ LIVE: 
• 0H: Mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 30% tối đa 20K/0Đ, 20% tối đa 100K/100K tặng sẵn(back vào 11H, 12H, 20H, 22H). Tham khảo list: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: Mã live xtra áp thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 100K/100K, 15% tối đa 200K/200K, 15% tối đa 300K/300K + áp thời trang giảm 30% tối đa 20K/0Đ tặng sẵn
• 0H: Mã áp thời trang làm đẹp giảm 15% tối đa 50K/150K + áp thời trang giảm 15% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
• 0H: Mã áp đa số giảm 10% tối đa 30K/0Đ, 15% tối đa 50K/100K tặng sẵn
.
????MÃ VIDEO: 
• 0H+: Lưu tại giỏ video cũ: https://shopee.muagitot.vn/6574e mã giảm 30% tối đa 30K/99K, 60K/200K
• 0H: Mã đa số giảm 20% tối đa 40K/100K, 20K/30K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang làm đẹp giảm 20% tối đa 40K/100K tặng sẵn
=> Ai bị lọc không được tặng thì lưu tại: https://shopee.muagitot.vn/9e536
.
????MÃ TOÀN SÀN:
• 0H: STAIPR1502CNMSLK giảm 20% tối đa 40K đơn từ 99K
• 9H: Back mã giảm 6%, 7% tối đa đến 2tr đơn tùy hạng. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Rất nhiều mã giảm 25% tối đa 40K/120K, giảm 20% tối đa 40K/99K, giảm 30K/99K: chờ cập nhật sau trên nhóm zalo, tele vào tối ngày 14/02 và xuyên suốt cả ngày 15/02:
• Zalo: https://zalo.me/g/ocsvoy340
• Telegram: https://t.me/magiamgiavoucher (nhanh nhất)
.
????MÃ ÁP SẢN PHẨM CÓ TAG “VOUCHER XTRA”: back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
• 0H: Mã giảm 15% tối đa 100K đơn từ 120K
• 0H: Mã giảm 15% tối đa 150K cho từ 500K
• 0H: Đã tặng sẵn loạt mã giảm 10%, 12%, 15% trong ví
=> Lưu sớm mã tại: https://shopee.muagitot.vn/561bf
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM: 
• 0H: AFFAQ75 giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: AFFTY6 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 250K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: AFFCLT19 giảm 25K đơn từ 88K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: AFFCLP77 giảm 15% tối đa 88K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: AFFBA4 giảm 20K đơn từ 68K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• AFFTET01 giảm 25K đơn từ 88K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• AFFPAK02 giảm 15% tối đa 40K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• AFFCLY2 giảm 15% tối đa 68K đơn từ 199K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• AFFUNZO5 giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• AFFUNXW6 giảm 40K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
.
????SHOP MỚI LÊN SÀN: https://shopee.muagitot.vn/e65bb
• 0H: NSF0215 giảm 222K đơn từ 524K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back vào 12H)
• 0H: NSF021580 giảm 80K đơn từ 249K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back vào 12H)
• 0H: NSF021550 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back vào 12H)
• 0H: NSF02P220 giảm 50% tối đa 20K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980(back)
• 0H: NSF02P230 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back)
• 0H: NSF02P225 giảm 25K đơn từ 55K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back)
• 0H: NSF02FSRE giảm 50% tối đa 25K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back)
• 0H: NSF02HBRE giảm 50% tối đa 25K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back)
• 0H: List deal đồng giá 1K: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: List deal đồng giá 2K: https://shopee.muagitot.vn/804fa
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner
.
????SHOP XU HƯỚNG: https://shopee.muagitot.vn/1484e
• 0H: SVC-814497858535424 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop Whiteline.n.Knotty: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: SVC-814497858502656 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop Thoitrangbeyeu.giare: https://shopee.muagitot.vn/45aa0
• 0H: SVC-814497858699264 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop TTWN BEAR VIỆT NAM: https://shopee.muagitot.vn/7b99c
• 0H: SVC-814778977812480 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop Sổ tay Crabit: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: SVC-814497858535440 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop Oui The Brand: https://shopee.muagitot.vn/be256
• 0H: SVC-813048315461648 (mã shop) giảm 99K đơn từ 399K cho shop CARH STORE: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????SHOPEEPAY: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
• 0H: SPPP2FEB8K giảm 8K đơn từ 120K
• 0H: SPPP2FEBFA giảm 8% tối đa 20K đơn từ 150K
• 0H: SPPP2FEBHB giảm 8% tối đa 30K đơn từ 300K
.
????MÃ ÁP THỜI TRANG, LÀM ĐẸP: 
• DEPCOSHOPEE50 giảm 14% tối đa 50K đơn từ 299K
• DEPCOSHOPEE100 giảm 14% tối đa 100K đơn từ 600K
• DEPCOSHOPEE250 giảm 14% tối đa 250K đơn từ 1599K
.
????TẶNG SẴN LOẠT MÃ TOÀN SÀN GIẢM ĐẾN 3TR, FREESHIP, VOUCHER XTRA, SHOPEEPAY, MÃ LIVE, NGÀNH HÀNG TRONG VÍ DÙNG ĐƯỢC TỪ 0H, 9H:
=> Kiểm tra mã tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
.
????0H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 25% TỐI ĐA 40K ĐƠN TỪ 120K - LƯU TẠI BANNER:
• Dự kiến có đến 50 link lưu, mỗi link 1 mã khác nhau, dùng rồi vẫn dùng tiếp được: chờ cập nhật sau trên nhóm zalo, tele vào tối ngày 14/02 và xuyên suốt cả ngày 15/02:
• Zalo: https://zalo.me/g/ocsvoy340
• Telegram: https://t.me/magiamgiavoucher (nhanh nhất)
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖NGÀNH THỜI TRANG➖➖
[Thời trang nữ, phụ kiện thời trang nữ, túi ví, giày nữ, thời trang nam, thể thao du lịch, giày nam, đồng hồ, thời trang trẻ em,...]
????THỜI TRANG: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: FAHUNT1502 giảm 200K đơn từ 0Đ(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• Săn mã shop giảm đến 220K các khung giờ:
• 0H: THEB22000 (mã shop) giảm 220K đơn từ 600K cho shop The Bad God: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: FLOR1502 (mã shop) giảm 220K đơn từ 600K cho shop Floralpunk Official Store: https://shopee.muagitot.vn/9c5b9
• 11H: Mã giảm 20K/0Đ tặng sẵn. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: List deal đồng giá 1K: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner
.
➖➖NGÀNH ĐỜI SỐNG➖➖
[Nhà cửa, ô tô xe máy, đồ chơi, nhà sách,...]
????ĐỜI SỐNG: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: LIFEH100K giảm 100K đơn từ 500K(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: LIFEH200K giảm 200K đơn từ 1000K(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: LIFEAFF30K giảm 30K đơn từ 99K(back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: LIFEC100K giảm 12% tối đa 100K đơn từ 500K
• 0H: LIFEC15K giảm 15K đơn từ 99K
• 0H: List deal đồng giá 9K: https://shopee.muagitot.vn/ada0c
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner
.
➖➖NGÀNH CÔNG NGHỆ➖➖
[Phụ kiện điện thoại, điện tử, máy tính laptop, máy ảnh phụ kiện, điện gia dụng,...]
????ĐIỆN TỬ CÔNG NGHỆ: 
• 0H: Mã giảm 10% tối đa 888K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• Mã giảm 11K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4e980 (2 mã)
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/4e980
.
➖➖NGÀNH TIÊU DÙNG➖➖
[Sức khoẻ sắc đẹp(mỹ phẩm,...), bách hoá online, mẹ bé, giặt giũ, thú cưng]
????TIÊU DÙNG: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H: COS1502BUP giảm 12% tối đa 300K đơn từ 500K
• 0H: COS1502P giảm 10% tối đa 50K đơn từ 200K
• 0H: MKBFEB100 giảm 8% tối đa 100K đơn từ 200K
• 0H: GROFEB100K giảm 8% tối đa 100K đơn từ 179K
• 0H: GROFEB50K giảm 8% tối đa 50K đơn từ 99K
• 0H: HEALTH152 giảm 10% tối đa 100K đơn từ 300K
• 0H: PET152 giảm 8% tối đa 70K đơn từ 250K
• 0H: HC152 giảm 8% tối đa 50K đơn từ 169K
• FMCGTTSF50K giảm 20K đơn từ 99K
• FMCGTTSF99K giảm 15% tối đa 100K đơn từ 150K
• FMCGTTSF500K giảm 100K đơn từ 500K
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner
.
➖➖ HÀNG QUỐC TẾ➖➖
????HÀNG QUỐC TẾ: https://shopee.muagitot.vn/4e980
• 0H, 12H, 21H: Mã giảm 100K đơn từ 300K(cập nhật tên mã sau)
• Lưu thêm mã shop, xem ưu đãi khác tại banner

THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? NHÓM ZALO DEAL MÃ GIẢM GIÁ: https://zalo.me/g/zbctyc949
???? NHÓM ZALO DEAL ĐỒ CÔNG NGHỆ: https://zalo.me/g/oevlgw837
???? GROUPS FACEBOOK: https://fb.com/groups/vocherdealshopee