TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 08/12

08/12/2023
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 08/12????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8 (back vào 12H, 18H, 20H)
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/7cf48
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM:
• 0H: AFFEU99 giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/619ea
• 0H: AFFAO44 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/0e662
• 0H: AFFUNTR6 giảm 50K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b9213
• 0H: AFFUNPZ2 giảm 60K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/3c457
• 9H: AFFRJ93 giảm 20% tối đa 50K đơn từ 199K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/b0411 (back)
• 9H: AFFJX42 giảm 15% tối đa 88K đơn từ 299K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/f9d46 (back)
• 9H: Mã giảm 4%-7% tối đa 99K. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
.
????MÃ ÁP THỜI TRANG:
• 0H, 12H: Mã giảm 20% tối đa 40K đơn từ 99K
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/13179
.
????THỜI TRANG: https://shopee.muagitot.vn/40188
• 0H: FAHUNT0812 giảm 200K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/25a59 (back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• 0H: FAHOT0812 giảm 50K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/25a59 (back vào 9H, 12H, 15H, 18H, 21H)
• Săn mã shop 200K các khung giờ:
• 0H: DONGSG200 (mã shop) giảm 100K đơn từ 200K cho shop DONGPHUCSG: https://shopee.muagitot.vn/61cda
• 0H: CHERJAS (mã shop) giảm 200K đơn từ 400K cho shop Cherry Sweet Official Store: https://shopee.muagitot.vn/131e1
• 0H: 5SOFKEHNO (mã shop) giảm 167K đơn từ 0Đ cho Áo Sweater: https://shopee.muagitot.vn/c8163
• 0H: FADEP0812 giảm 10K đơn từ 99K
.
????SHOP NỔI BẬT: https://shopee.muagitot.vn/c2f1e
• 0H: NSF120H1 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c2edb
• 0H: NSF120840 giảm 40K đơn từ 129K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/ece3d
• 9H: NSF129H1 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c7cef
• 12H: NSF1212H1 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/8efb0
• 15H: NSF1215H1 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/20749
• 21H: NSF1221H1 giảm 50K đơn từ 149K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/214fa
• 0H: NSF12P130 giảm 30K đơn từ 85K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/1ec2f (back)
• 0H: NSF12P125 giảm 25K đơn từ 70K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/250ba (back)
• 0H: NSF12P1HB giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/e24ae (back)
• 0H: NSF12P1FS giảm 25K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/4f1c2 (back)
• 0H: List deal dồng giá 1K: https://shopee.muagitot.vn/25c0b
.
????HOME CLUB: https://shopee.muagitot.vn/0cd77
• 0H: Tặng sẵn mã giảm 50K đơn từ 100K, 15%, 12%, 10% trong ví. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/0337f
• 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mở hộp quà săn voucher, xu tại: https://shopee.muagitot.vn/0cd77
.
????MÃ LIVE: các mã tặng sẵn LỌC TÙY USER
• 0H: Mã đa số giảm 20% tối đa 25K/0Đ, 40K/250K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang, làm đẹp giảm 25% tối đa 25K/0Đ, 15% tối đa 40K/100K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang giảm 30% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
• 11H: Mã đa số giảm 50% tối đa 20K/0Đ, 15% tối đa 60K/100K tặng sẵn(back vào 12H, 20H, 22H)
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????MÃ ÁP MỘT SỐ SẢN PHẨM:
• FMCGTTSC2C2 giảm 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c5e8a
• FMCGTTSC2C1 giảm 10K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/41434
• FMCGTTSC2C3 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/55eb5
• NAPNOV30 giảm 30K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/2415f
• NAPNOV20 giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/7a618
• Mã điện tử giảm 11K/0Đ, 12%. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
.
????MÃ THỜI TRANG, LÀM ĐẸP XEM TÊN MÃ TẠI Ô TÌM KIẾM:
• Mã giảm 50K đơn từ 350K: https://shopee.muagitot.vn/e8050
• Mã giảm 14% tối đa 100K đơn từ 600K: https://shopee.muagitot.vn/e9998
.
????MÃ ÁP NGƯỜI MỚI: https://shopee.muagitot.vn/564a0
• BANMOIKHOA, BANMOICHIKHANG, BANMOIVIENVIBI, BANMOIBONGTIM, BANMOIYENNHI, BANMOIHUYENPHI giảm 60K đơn từ 0Đ
.
????SHOPEEPAY: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
• SPPNONGSANVIET giảm 30K đơn từ 99K
• SPPP1DEC8K giảm 8K đơn từ 120K
.
????UNILEVER: https://shopee.muagitot.vn/cf91e
• UHB81234 giảm 6% tối đa 25K đơn từ 349K
• UHB81219 giảm 5% tối đa 10K đơn từ 199K
• UHB81249 giảm 6% tối đa 30K đơn từ 499K
• Quà tặng 0đ cho các đơn hàng.
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 12H: CFSAM1208 (mã shop) giảm 50% tối đa 40K đơn từ 0Đ
• 20H: CFSPM1208 (mã shop) giảm 99% tối đa 58K đơn từ 0Đ
.
????GAME SHOPEE:
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Quay iPhone 15: https://shopee.muagitot.vn/a52ce
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• Quay mã toàn sàn giảm 100K/100K, 20K/180K cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
????LƯU SỚM LOẠT MÃ SHOPEE CHO SIÊU SALE 12/12: https://shopee.muagitot.vn/06c46
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: lọc tùy user
• Lưu mã Freeship giảm 20K/0Đ 10K/10K, 5K/19K, 15K/49K, 25K, 50K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/6e577 + https://lazada.muagitot.vn/cca7d
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM 15% TỐI ĐA 100K, 10% TỐI ĐA 800K, 12%,.. CHO SALE 12/12:
=> Lưu sớm tại: https://lazada.muagitot.vn/f4140
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, MOMO, ZALOPAY,…:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2af34
.
????KOL AFFILIATES: thường lên trễ 1p + lọc user
• 12H: Lưu mã toàn sàn giảm 25K đơn từ 99K
• 20H: Lưu mã toàn sàn giảm 50K đơn từ 250K
• 12H, 20H: Lưu mã freeship giảm 25K đơn từ 150K
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/1af18
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice(đã áp được code trở lại): https://lazada.muagitot.vn/d1aec
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
• Iphone 14: https://lazada.muagitot.vn/05610
• Đại chiến 12.12: https://lazada.muagitot.vn/ce35f
.
????LƯU MÃ TOÀN SÀN, NGÀNH HÀNG: https://lazada.muagitot.vn/c9b85
THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? ZALO https://zalo.me/g/zbctyc949
???? FACE https://fb.com/groups/vocherdealshopee