TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 07/12

07/12/2023
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 07/12????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8 (back vào 12H, 18H, 20H)
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/7cf48
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????BOOK CLUB: https://shopee.muagitot.vn/ae6d3
• 0H: LIFEBC112H giảm 20K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/06ce9
• 0H: LIFEBC112B giảm 60K đơn từ 350K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/00149
• 0H: LIFEBC112A giảm 15% tối đa 50K đơn từ 120K
• 0H: Đã tặng sẵn mã giảm 20K/0Đ, 60K/350K trong ví
• LIFEBW1223 giảm 10K đơn từ 0Đ
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ SẢN PHẨM:
• 0H: SINHNHATSHOPEE112K giảm 14% tối đa 112K đơn từ 699K
• 9H: Mã giảm 4%-7% tối đa 99K. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
.
????MÃ LIVE: các mã tặng sẵn LỌC TÙY USER back vào 12H, 18H, 20H
• 0H: Mã đa số giảm 50% tối đa 20K/0Đ, 15% tối đa 60K/100K, 20% tối đa 25K/0Đ, 40K/250K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang, làm đẹp giảm 25% tối đa 25K/0Đ, 15% tối đa 40K/100K tặng sẵn
• 0H: Mã thời trang giảm 30% tối đa 25K/0Đ tặng sẵn
=> Mã đã tặng sẵn trong ví voucher: https://shopee.muagitot.vn/125f8
.
????SHOPEEFOOD: https://shopee.muagitot.vn/675f6
• 10H: VANNANG, VANNANG40, VANNANG70, VANNANG100 giảm 130K/130K, 40K/40K, 70K/70K, 100K/100K
• 14H: VANNANG, VANNANG30, VANNANG60, VANNANG90 giảm 130K/130K, 30K/30K, 60K/60K, 90K/90K
=> Xem chi tiết: https://shopeefood.vn/bo-suu-tap/deal-van-nang-ve-thang-0d
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 12H: CFSAM1207 (mã shop) giảm 50% tối đa 40K đơn từ 0Đ
• 20H: CFSPM1207 (mã shop) giảm 99% tối đa 58K đơn từ 0Đ
.
????MÃ ÁP MỘT SỐ SẢN PHẨM:
• FMCGC2C4 giảm 30K đơn từ 99K List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/f10d0
• FMCGTTSC2C2 giảm 100K đơn từ 500K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/0d281
• FMCGTTSC2C1 giảm 10K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/e92f6
• FMCGTTSC2C3 giảm 15% tối đa 100K đơn từ 50K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/00164
• NAPNOV30 giảm 30K đơn từ 150K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/d26e9
• NAPNOV20 giảm 20K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/8a1d6
• Mã điện tử giảm 11K/0Đ, 12%. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/c5f4e
.
????MÃ ÁP NGƯỜI MỚI: https://shopee.muagitot.vn/564a0
• BANMOIKHOA, BANMOICHIKHANG, BANMOIVIENVIBI, BANMOIBONGTIM, BANMOIYENNHI, BANMOIHUYENPHI giảm 60K đơn từ 0Đ
.
????SHOPEEPAY: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
• SPPNONGSANVIET giảm 30K đơn từ 99K
• SPPP1DEC8K giảm 8K đơn từ 120K
.
????ĐỜI SỐNG: https://shopee.muagitot.vn/eee6d
• 0H: LIFE071250C giảm 10% tối đa 50K đơn từ 200K
• 0H: LIFE071215C giảm 15K đơn từ 99K
.
????CÔNG NGHỆ: https://shopee.muagitot.vn/1c9f1
• 0H: SKAMEL712 giảm 8% tối đa 1000K đơn từ 2000K
.
????AVIANO: https://shopee.muagitot.vn/cdaad
• 0H: SPBT71200 (mã shop) giảm 200K đơn từ 0Đ
• 12H: SPBT71212 (mã shop) giảm 200K đơn từ 0Đ
• 21H: SPBT71221 (mã shop) giảm 200K đơn từ 0Đ
• SPBT71230 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 200K
• THEG71230 giảm 10% tối đa 30K đơn từ 200K
.
????ACD: https://shopee.muagitot.vn/ed1be
• VICH12000 giảm 80K đơn từ 800K
• VICH12005 giảm 65K đơn từ 650K
• VICH12006 giảm 100K đơn từ 500K
• CERA10K7 giảm 10K đơn từ 500K
• CERA7K7 giảm 7K đơn từ 350K
.
????GAME SHOPEE:
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Quay iPhone 15: https://shopee.muagitot.vn/a52ce
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• Quay mã toàn sàn giảm 100K/100K, 20K/180K cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
????LƯU SỚM LOẠT MÃ SHOPEE CHO SIÊU SALE 12/12: https://shopee.muagitot.vn/06c46
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN: lọc tùy user
• Lưu mã Freeship giảm 20K/0Đ 10K/10K, 5K/19K, 15K/49K, 25K, 50K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/6e577 + https://lazada.muagitot.vn/cca7d
.
????0H: VOUCHER BONUS GIẢM 15% TỐI ĐA 100K, 10% TỐI ĐA 800K, 12%,.. CHO SALE 12/12:
=> Lưu sớm tại: https://lazada.muagitot.vn/f4140
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, MOMO, ZALOPAY,…:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2af34
.
????KOL AFFILIATES:
• 12H: Lưu mã toàn sàn giảm 25K đơn từ 99K
• 20H: Lưu mã toàn sàn giảm 50K đơn từ 250K
• 12H, 20H: Lưu mã freeship giảm 25K đơn từ 150K
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/1af18
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice(đã áp được code trở lại): https://lazada.muagitot.vn/d1aec
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
• Iphone 14: https://lazada.muagitot.vn/05610
• Đại chiến 12.12: https://lazada.muagitot.vn/ce35f
.
????LƯU MÃ TOÀN SÀN, NGÀNH HÀNG: https://lazada.muagitot.vn/c9b85
THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? ZALO https://zalo.me/g/zbctyc949
???? FACE https://fb.com/groups/vocherdealshopee