TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 04/03

04/03/2024
????TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 04/03????
➖➖➖➖SHOPEE➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• 0H: Lưu mã Freeship 10K/0Đ tại: https://shopee.muagitot.vn/1450a hoặc https://shopee.muagitot.vn/2b148
• 0H: Tặng sẵn 3 mã Freeship 15K/25K trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• 0H, 12H: Back 10 hoặc 3 mã Freeship Xtra 300K/45K tặng sẵn trong ví: https://shopee.muagitot.vn/125f8
• Đổi mã Freeship giảm 50% tối đa 40K: https://shopee.muagitot.vn/7586d
• Quay mã Freeship xu: https://shopee.muagitot.vn/13daf
.
????MÃ ÁP SẢN PHẨM CÓ TAG “VOUCHER XTRA”: https://shopee.muagitot.vn/561bf
• 0H: 43VCX500K giảm 15% tối đa 500K đơn từ 1500K(back vào 9H, 12H, 18H)
=> List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/6793e
.
????MÃ LIVE:
• 0H: Mã live xtra áp đa số giảm 50% tối đa 25K/0Đ, 30% tối đa 20K/0Đ, 20% tối đa 25K/0Đ, 20% tối đa 50K/100K, 10% tối đa 300K/300K tặng sẵn. Tham khảo list đúng 70%: https://shopee.muagitot.vn/cfcc6 (back vào 11H, 12H, 20H, 22H)
• 0H: Mã live xtra áp thời trang làm đẹp giảm 12% tối đa 100K/250K, 15% tối đa 50K/100K, 15% tối đa 300K/300K + mã khác tặng sẵn
.
????MÃ VIDEO: 
• 0H: Mã áp đa số giảm 20% tối đa 50K đơn từ 70K tặng sẵn
=> Hoặc bị lọc thì lưu tại: https://shopee.muagitot.vn/9e536
.
????MÃ ĐIỆN TỬ: back vào 9H, 12H, 21H
• 0H: Mã giảm 10% tối đa 500K đơn từ 0Đ. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/5c1e8
=> Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/a79f8
.
????MÃ ÁP ĐA SỐ: 
• 0H: Mã giảm 15% tối đa 40K/200K. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/13179 (hoặc chỉ áp shopemall)
• 9H: Mã giảm 6%, 7% tùy hạng. Lưu mã tại: https://shopee.muagitot.vn/7586d
.
????CHĂM SÓC & THỨ CƯNG: https://shopee.muagitot.vn/09a3f
• 0H: HEALTH30K4 giảm 8% tối đa30K đơn từ 150K
• 0H: PET20K4 giảm 20K đơn từ 250K
• 0H: HEALTH100K4 giảm 6% tối đa100K đơn từ 300K
• 0H: PET50K4 giảm 6% tối đa50K đơn từ 350K
• 0H: HC15K4 giảm 8% tối đa15K đơn từ 99K
• 0H: HC30K4 giảm 6% tối đa30K đơn từ 169K
.
????LOVITO: https://shopee.muagitot.vn/2e976
• 20H: CFS0304 (mã shop) giảm 99% tối đa 52K đơn từ 0Đ
.
????CIMB: https://shopee.muagitot.vn/3b283
• 0H: Giảm 30K đơn từ 150K khi thanh toán qua thẻ CIMB
.
????MÃ KHÁC:
• NSF030350 giảm 50K đơn từ 199K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/c52b5
• NSF03P130 giảm 30K đơn từ 99K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/d7b5f
• NWP75K giảm 25% tối đa 75K đơn từ 200K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/18365
• NWP30K giảm 20% tối đa 30K đơn từ 120K. List sản phẩm áp mã: https://shopee.muagitot.vn/238ab
• Lưu, dùng luôn mã shopeepay giảm 8K, 8% tại: https://shopee.muagitot.vn/7dd09
.
????GAME SHOPEE: 
• 0H, 9H: Mở hộp quà rewards: https://shopee.muagitot.vn/7586d hoặc tại: https://shopee.muagitot.vn/b9f7c
• 0H: Thử thách Shopee: https://shopee.muagitot.vn/f8f69
• 0H: Số gì đây: https://shopee.muagitot.vn/48b7d
• 0H: Quay mã toàn sàn cho 0H dùng: https://shopee.muagitot.vn/6c459
.
⚠NOTE: Trước khi đặt hàng, bấm vào link này giúp ad đạt đủ KPI, để xin thêm nhiều voucher, ưu đãi xịn cho nhóm nhé: https://shopee.muagitot.vn/d2151
.
➖➖➖➖LAZADA➖➖➖➖
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Lưu mã Freeship 5K/19K, 20K/45K, 25K/99K, 30K/200K, 60K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/efda1 + https://lazada.muagitot.vn/dfad4
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ: 
• 0H, 0H30, 11H, 11H30, 12H, 12H30, 15H, 15H30, 20H, 20H30: Lưu Freeship giảm 30K đơn từ 200K
• 0H, 11H, 12H, 15H, 20H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 0H30, 11H30, 12H30, 15H30, 20H30: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
• 0H, 11H, 12H, 15H, 20H: Săn mã nhập tay giảm 50K đơn từ 99K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/fe259
.
????0H, 12H: MÃ FREESHIP 20K/0Đ, 50K/300K + MÃ TOÀN SÀN 50K/250K: 
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/ee3b3
.
????9H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/e5593 
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 150K ĐƠN TỪ 500K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2c53e
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM ĐẾN 800K: https://lazada.muagitot.vn/2015b
.
????CÁCH ÁP TỐI ĐA XU CHO SẢN PHẨM: Vào sản phẩm cần mua => Kéo xuống chọn "Bấm để nhận" => chọn “Nhận thêm nhiều xu tại đây” => Qua trang xu thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng là áp được nhiều xu hơn