TỔNG HỢP MÃ SHOPEE, LAZADA NGÀY 03/03

02/03/2024
TỔNG HỢP MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE & LAZADA SIÊU SALE 03.03.2024
.
???? FULL MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE SIÊU SALE 03.03 ????
1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
- 0H: Lưu thêm 3 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/7cf48
- 0H: Tặng có sẵn FS giảm 15K/25K, 300K/45K, 100K
- Lưu trước FS 0đ/15K + mã Toàn sàn dùng 0H tại: https://shopee.muagitot.vn/c6bc8
.
2. Mã live
- 0H, 12H, 18H, 20H: Tặng mã live 50% tối đa 25K, 20% tối đa 50K áp sp Extra, đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
???? Tham khảo list sp Extra áp mã live ( đúng 70% ): https://shopee.muagitot.vn/64417
.
3. Áp toàn sàn:
- 0H: 33KSP3000K giảm 3tr đơn từ 3tr cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/6cde1
- 0H: Mã giảm 14%, max 333k từ 1799k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/2db52
- 0H: Mã giảm 14%, max 150k từ 799k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/c55d9 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 14%, max 33k từ 133k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/31dcf hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- Tặng sẵn mã toàn sàn, ngành hàng giảm 15%, 10% đến 3tr
.
4. Áp toàn sàn: lưu dùng luôn
- 21H21: Lên mã giảm 111K từ 111k
- 22H22: Lên mã giảm 222K từ 222k
- 23H23: Lên mã giảm 333K từ 333k
???? Lưu mã tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
5. Voucher Extra:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã giảm 15% tối đa 150K, 100K tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/561bf
.
6. Áp Điện tử - Công nghệ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr tại banner: https://shopee.muagitot.vn/1f6a3 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
7. Ưu đãi KOL - toàn sàn:
- 0H, 12H: Lên mã 50% tối đa 1333K từ 1333K
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 20% tối đa 150K từ 350K
- 0H, 0H30, 1H, 1H30, 2H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 18%, 10% tối đa 40k/200K, 70k/300k
???? Lưu mã tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
8. Shop mới lên sàn:
- 0H: NSF0303 giảm 130K từ 399K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f954d
- 0H: NSF030380 giảm 80K từ 249K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/5e4ab
- 0H: NSF030350 giảm 50K từ 149K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/8e1a3
- 0H, 12H: Back, Lưu dùng mã giảm 25k/55k, 40k, 30k ( đầu + giữa trang ): https://shopee.muagitot.vn/cbce6hoặc https://shopee.muagitot.vn/faf70
.
9. Áp gần toàn sàn: còn back lượt 9H, 12H, 15H
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 100K từ 499K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3e98d
- 0H: Mã giảm 50% tối đa 30K từ 50K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/f9316 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 99K từ 350K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/5d284
- 0H: AFFCO giảm 15K đơn từ 50K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d12f1
- 0H: AFFAII giảm 25K đơn từ 68K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/9601f
- 0H: AFFLOOT giảm 25% tối đa 33K đơn từ 99K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/3bb13
- 0H: AFFWA giảm 20% tối đa 70K đơn từ 250K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/707b5
- 0H: AFFBUOI giảm 20% tối đa 88K đơn từ 350K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/2d25a
- 0H: AFFKHUM giảm 15% tối đa 150K đơn từ 750K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/91dff
- 0H: AFFLOG giảm 30K đơn từ 90K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d6028
- 9H: AFFSQ27 giảm 50%, max 30k từ 50k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFRL1 giảm 33k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFRH51 giảm 20k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFQY56 giảm 20k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/1308b
- 9H: AFFNE1 giảm 30k đơn từ 88k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/b451d
.
10. Áp gần toàn sàn: khả năng cao ko back lượt
- 0H: Mã giảm 25%, max 99k từ 299k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3cc53
- 0H: Mã giảm 39k từ 139k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/560d4 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 50k từ 299k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/fba71
- 0H: AFFUNMP3 giảm 40k từ 240k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/55736
- 0H: AFFUNDQ9 giảm 30k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/2c0ae
- 0H: AFFUNBA6 giảm 50k từ 320k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/55736
- 0H: AFFHI3 giảm 15%, max 88k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/4011c
- 0H: AFFGMHS5 giảm 35k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/e7e5f
- 0H: AFFGMHE3 giảm 25k từ 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/67f87
- 0H: AFFUNNL2 giảm 20k từ 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/31731
.
11. Áp Thời trang, Làm đẹp: 
- Mã giảm 14% max 100k từ 600k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3d9f2
- Mã giảm 14% max 250k từ 1.6tr, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/f9607 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- Mã giảm 12%, max 100k từ 400k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/8b490 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
12. Tặng sẵn mã video 50%/20K, 25%/200K, 30%/80K dùng 03/03 áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/847ad
- Lưu mã video 30% tối đa 80K, 60K tại banner: https://shopee.muagitot.vn/8d9c3 hoặc https://shopee.muagitot.vn/9e536
- mã 80K áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/bbacd
- mã 60k, 50k áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/d01a5
.
13. Áp Đời sống:
- 0H: LIFE30KC giảm 30k đơn 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/22770
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mở quà nhận mã giảm 50k/200k, 100k/500k, 200k/1tr dùng luôn tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3b5f3
.
14. Áp Quốc tế: 
???? FULL MÃ GIẢM GIÁ SHOPEE SIÊU SALE 03.03 ????
.
1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
- 0H: Lưu thêm 3 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/7cf48
- 0H: Tặng có sẵn FS giảm 15K/25K, 300K/45K, 100K
- Lưu trước FS 0đ/15K + mã Toàn sàn dùng 0H tại: https://shopee.muagitot.vn/c6bc8
.
2. Mã live
- 0H, 12H, 18H, 20H: Tặng mã live 50% tối đa 25K, 20% tối đa 50K áp sp Extra, đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
???? Tham khảo list sp Extra áp mã live ( đúng 70% ): https://shopee.muagitot.vn/64417
.
3. Áp toàn sàn:
- 0H: 33KSP3000K giảm 3tr đơn từ 3tr cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/6cde1
- 0H: Mã giảm 14%, max 333k từ 1799k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/2db52
- 0H: Mã giảm 14%, max 150k từ 799k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/c55d9 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 14%, max 33k từ 133k, xem tên mã: https://shopee.muagitot.vn/31dcf hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- Tặng sẵn mã toàn sàn, ngành hàng giảm 15%, 10% đến 3tr
.
4. Áp toàn sàn: lưu dùng luôn
- 21H21: Lên mã giảm 111K từ 111k
- 22H22: Lên mã giảm 222K từ 222k
- 23H23: Lên mã giảm 333K từ 333k
???? Lưu mã tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
5. Voucher Extra:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã giảm 15% tối đa 150K, 100K tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/561bf
.
6. Áp Điện tử - Công nghệ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr tại banner: https://shopee.muagitot.vn/1f6a3 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
7. Ưu đãi KOL - toàn sàn:
- 0H, 12H: Lên mã 50% tối đa 1333K từ 1333K
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 20% tối đa 150K từ 350K
- 0H, 0H30, 1H, 1H30, 2H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã giảm 18%, 10% tối đa 40k/200K, 70k/300k
???? Lưu mã tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
8. Shop mới lên sàn:
- 0H: NSF0303 giảm 130K từ 399K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f954d
- 0H: NSF030380 giảm 80K từ 249K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/5e4ab
- 0H: NSF030350 giảm 50K từ 149K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/8e1a3
- 0H, 12H: Back, Lưu dùng mã giảm 25k/55k, 40k, 30k ( đầu + giữa trang ): https://shopee.muagitot.vn/cbce6hoặc https://shopee.muagitot.vn/faf70
.
9. Áp gần toàn sàn: còn back lượt 9H, 12H, 15H
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 100K từ 499K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3e98d
- 0H: Mã giảm 50% tối đa 30K từ 50K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/f9316 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 99K từ 350K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/5d284
- 0H: AFFCO giảm 15K đơn từ 50K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d12f1
- 0H: AFFAII giảm 25K đơn từ 68K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/9601f
- 0H: AFFLOOT giảm 25% tối đa 33K đơn từ 99K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/3bb13
- 0H: AFFWA giảm 20% tối đa 70K đơn từ 250K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/707b5
- 0H: AFFBUOI giảm 20% tối đa 88K đơn từ 350K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/2d25a
- 0H: AFFKHUM giảm 15% tối đa 150K đơn từ 750K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/91dff
- 0H: AFFLOG giảm 30K đơn từ 90K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d6028
- 9H: AFFSQ27 giảm 50%, max 30k từ 50k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFRL1 giảm 33k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFRH51 giảm 20k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/be78b
- 9H: AFFQY56 giảm 20k từ 68k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/1308b
- 9H: AFFNE1 giảm 30k đơn từ 88k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/b451d
.
10. Áp gần toàn sàn: khả năng cao ko back lượt
- 0H: Mã giảm 25%, max 99k từ 299k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3cc53
- 0H: Mã giảm 39k từ 139k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/560d4 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 50k từ 299k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/fba71
- 0H: AFFUNMP3 giảm 40k từ 240k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/55736
- 0H: AFFUNDQ9 giảm 30k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/2c0ae
- 0H: AFFUNBA6 giảm 50k từ 320k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/55736
- 0H: AFFHI3 giảm 15%, max 88k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/4011c
- 0H: AFFGMHS5 giảm 35k từ 199k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/e7e5f
- 0H: AFFGMHE3 giảm 25k từ 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/67f87
- 0H: AFFUNNL2 giảm 20k từ 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/31731
.
11. Áp Thời trang, Làm đẹp: 
- Mã giảm 14% max 100k từ 600k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3d9f2
- Mã giảm 14% max 250k từ 1.6tr, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/f9607 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- Mã giảm 12%, max 100k từ 400k, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/8b490 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
12. Tặng sẵn mã video 50%/20K, 25%/200K, 30%/80K dùng 03/03 áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/847ad
- Lưu mã video 30% tối đa 80K, 60K tại banner: https://shopee.muagitot.vn/8d9c3 hoặc https://shopee.muagitot.vn/9e536
- mã 80K áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/bbacd
- mã 60k, 50k áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/d01a5
.
13. Áp Đời sống:
- 0H: LIFE30KC giảm 30k đơn 99k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/22770
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Mở quà nhận mã giảm 50k/200k, 100k/500k, 200k/1tr dùng luôn tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3b5f3
.
14. Áp Quốc tế: 
- 0H, 12H, 21H: CBBINH33 giảm 100k từ 300K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/143be
- nếu mã 100K ko nhập được thì lưu tại: https://shopee.muagitot.vn/edcbc hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
15. Áp Thương hiệu Mall: https://shopee.muagitot.vn/e983f
- 0H: BMO333KA giảm 333k từ 333k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f6a16
- 9H: BMO333KB giảm 333k từ 333k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f6a16
- 21H: BMO333KC giảm 333k từ 333k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f6a16
.
16. Áp Thời trang:
- 0H: FAHUNT0303 giảm 200K từ 0đ cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/1f256 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: 33FA50K giảm 50k từ 250k
.
17. Áp Tiêu dùng:
- 0H: FMCG33HUNT0 giảm 50% tối đa 333k từ 500k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/96789
- 9H: FMCG33HUNT9 giảm 50% tối đa 333k từ 500k ( áp ngành mẹ bé )
- 12H: FMCG33HUNT12 giảm 50% tối đa 333k từ 500k ( áp ngành sức khoẻ, sắc đẹp )
- 15H: FMCG33HUNT15 giảm 50% tối đa 333k từ 500k ( áp ngành Giặt giũ )
- 18H: FMCG33HUNT18 giảm 50% tối đa 333k từ 500k ( áp ngành Thú cưng )
- 21H: FMCG33HUNT21 giảm 50% tối đa 333k từ 500k ( áp ngành Bách hoá )
.
18. 0H: Lên mã giảm 50K/99K, 30%/70K, 20%/150k áp cho 20 brand, tại ( lọc user ): https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
- mã 50k/99k áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/78316
- mã 30%, 20% áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/3b34a
.
19. Thời trang Mall: mã shop
- 0H: FLORMAR33 giảm 220K từ 600k cho shop Floralpunk: https://shopee.muagitot.vn/9c5b9
- 0H: TORA33A giảm 220K từ 600k cho shop TORANO: https://shopee.muagitot.vn/b334a
- 0H: SONK222K giảm 220K từ 600k cho shop VERA: https://shopee.muagitot.vn/4cb8a
- 0H: BABY0H33 giảm 220K từ 600k cho shop BabyloveGO: https://shopee.muagitot.vn/3c225
- 9H, 12H, 15H, 18H: Lên mới mã giảm 220K - xem tại: https://shopee.muagitot.vn/a7f9c hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
20. Ưu đãi CPD: mã shopee
- 0H: THOANGNHE0H giảm 100k từ 350k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d4c8a
- 9H: THOANGNHE9H giảm 100k từ 350k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d4c8a
- 12H: THOANGNHE12H giảm 100k từ 350k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d4c8a
- 21H: THOANGNHE21H giảm 100k từ 350k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/d4c8a
.
21. Ưu đãi P&G:
- 0H: HCPG0S9 giảm 80k từ 500k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/958c2
- 9H: HCPG9S9 giảm 80k từ 500k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/958c2
- 15H: HCPG15S9 giảm 80k từ 500k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/958c2
- 21H: HCPG21S9 giảm 80k từ 500k cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/958c2
.
22. Shop Thương hiệu: mỗi mã có 5 lượt
- 0H, 9H, 21H: Lấy thêm mã 333k tại: https://shopee.muagitot.vn/e983f
- 0H: SVC-825197192642560 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-834436237737984 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-834436237819936 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-829545930768416 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-831539022053392 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-823928851988480 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-826465894121472 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-828277438988288 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-825922127757312 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-819217918787584 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-834436237819904 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-829364694892544 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-832988741320704 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-829545930768400 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-831539022053408 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-819399129415680 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-829364695056432 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-826465893924864 giảm 333k từ 0k 
- 0H: SVC-830632985313280 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-831539022053376 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-828821096562688 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-831539022086144 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-834436237721600 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-828639835521024 giảm 333k từ 0k
- 0H: SVC-829727015649280 giảm 333k từ 0k
.
23. Voucher dịch vụ: https://shopee.muagitot.vn/bfd1c
- 0H: SPPMVHT33 giảm 10% max 50k ( vé xem phim )
- 0H: SPPVINHT33 giảm 20% max 50k ( vé vin )
- 0H: SPPBAYHT33 giảm 100K từ 4tr ( vé bay )
- 0H: Săn mã nạp thẻ 50k giá 25k.
.
24. MÃ LƯU SỚM SALE 03/03:
- Voucher Extra - 150K, 100k: https://shopee.muagitot.vn/561bf
- Lưu mã toàn sàn, FS 0đ tại: https://shopee.muagitot.vn/c6bc8
- Ưu đãi KOL: https://shopee.muagitot.vn/13179
- Shop mới lên sàn 130K, 80K, 50K: https://shopee.muagitot.vn/faf70
- Thương hiệu Mall: https://shopee.muagitot.vn/e983f
- Shop xu hướng: https://shopee.muagitot.vn/05b28
- Lọc user: https://shopee.muagitot.vn/c166f
.
25. LIST DEAL ĐỒNG JÁ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Thời trang - làm mới list deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/cbce6hoặc https://shopee.muagitot.vn/a7f9c
.
- 0H: Tiêu dùng - list deal đồng já 9K: https://shopee.muagitot.vn/b13d7
.
- 0H: Đời sống - list deal đồng já 9k: https://shopee.muagitot.vn/3b5f3
.
- 0H: Shop mới - list 1 deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/804fa
- 12H, 21H: Shop mới - làm mới list deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/faf70
.
26. BANNER NGÀNH CÔNG NGHỆ: https://shopee.muagitot.vn/1f6a3
- Lưu mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr1 tại banner
- Tặng mã giảm 10%, 12% tối đa 2tr, 1tr5 đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
- Lưu thêm voucher ưu đãi từ sh0p
.
27. BANNER NGÀNH THỜI TRANG: https://shopee.muagitot.vn/a7f9c
- Tặng mã giảm 12K, 40K, 70K đã có trong kho voucher
- Lưu + dùng thêm voucher từ shop: https://shopee.muagitot.vn/1e3de
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Làm mới deal đồng giá 1K, 9K
.
28. BANNER NGÀNH TIÊU DÙNG: https://shopee.muagitot.vn/f0d21
- 33FMCG100K giảm 10%, max 100k từ 500k 
- FMCGTTS150K giảm 10% max 150k từ 150k 
- FMCGTTS99K giảm 15k từ 99k 
- MKBMAR100 giảm 8%, max 100k từ 250k 
- COS0303BUP giảm 12%, max 300k từ 500k 
- COS0303P giảm 10%, max 50k từ 200k
- COSBAU100K giảm 10%, max 100k từ 300k 
- COSBAU50K giảm 8%, max 50k từ 200k 
- GROMAR100K giảm 8%, max 100k từ 179k 
- GROMAR50K giảm 8%, max 50k từ 99k 
- HEALTH33 giảm 8%, max 100k từ 300k 
- PET33 giảm 7%, max 70k từ 250k 
- HC33 giảm 7%, max 50k từ 169k
- Săn deal đồng giá 1K, 9K
.
29. BANNER NGÀNH QUỐC TẾ: https://shopee.muagitot.vn/edcbc
- Ưu đãi deal đồng giá x9K
- 0H, 12H, 21H: CBBINH33 giảm 100k từ 300K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/e3647
.
30. BANNER NGÀNH ĐỜI SỐNG: https://shopee.muagitot.vn/3b5f3
- Lưu + dùng mã giảm 12%, 10% tối đa 500k, 100K tại banner
- Ưu đãi deal đồng giá 1K, 9K
????MÃ LAZADA NGÀY SALE 03/03????
.
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Lưu mã Freeship 5K/19K, 20K/45K, 25K/99K, 30K/200K, 60K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/efda1 + https://lazada.muagitot.vn/dfad4
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ: 
• 0H, 0H30, 11H, 11H30, 12H, 12H30, 15H, 15H30, 20H, 20H30: Lưu Freeship giảm 30K đơn từ 200K
• 0H, 11H, 12H, 15H, 20H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 0H30, 11H30, 12H30, 15H30, 20H30: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
• 0H, 11H, 12H, 15H, 20H: Săn mã nhập tay giảm 50K đơn từ 99K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/fe259
.
????0H, 12H: MÃ FREESHIP 20K/0Đ, 50K/300K + MÃ TOÀN SÀN 50K/250K: 
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/ee3b3
.
????0H: MÃ MOMO GIẢM 30K/999K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/3315a
.
????0H: MÃ ZALOPAY GIẢM 30K/699K, 10K/399K, 5K/199K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/a811e
.
????9H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/e5593
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 150K ĐƠN TỪ 500K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2c53e
.
????MÃ NHẬP TAY GIẢM 30K/150K, 60K/300K,... CHỜ CẬP NHẬT THÊM TRÊN NHÓM:
.
????LƯU SỚM THÊM MỘT SỐ MÃ THƯƠNG HIỆU CHO 3/3:
•• Tefal:  https://lazada.muagitot.vn/158eb
• Lock&Lock:  https://lazada.muagitot.vn/6e74d
• Vinamilk:  https://lazada.muagitot.vn/73ba2
• Adidas: https://lazada.muagitot.vn/88f2e
• Ovaltine:  https://lazada.muagitot.vn/bf981
• Loreal: https://lazada.muagitot.vn/50eb2
• Anessa: https://lazada.muagitot.vn/eb2cb
• Zitore: https://lazada.muagitot.vn/68934
• Lotte:  https://lazada.muagitot.vn/d739e
• Cerave 10k/10k: https://lazada.muagitot.vn/22603
• Vichy 50k/1đ: https://lazada.muagitot.vn/1b0a7
• La Roche-Posay 50k/51k: https://lazada.muagitot.vn/c037e
• Adidas 12%: https://lazada.muagitot.vn/1983d , https://lazada.muagitot.vn/7fbe3 , https://lazada.muagitot.vn/0249e , https://lazada.muagitot.vn/38a06 , https://lazada.muagitot.vn/58655
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM ĐẾN 400K: https://lazada.muagitot.vn/2015b
.
????CÁCH ÁP TỐI ĐA XU CHO SẢN PHẨM: Vào sản phẩm cần mua => Kéo xuống chọn "Bấm để nhận" => chọn “Nhận thêm nhiều xu tại đây” => Qua trang xu thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng là áp được nhiều xu hơn

THAM GIA GROUP TELE, ZALO, FACEBOOK ĐỂ NHẬN SỚM NHẤT:
???? NHÓM ZALO DEAL MÃ GIẢM GIÁ: https://zalo.me/g/zbctyc949
???? NHÓM ZALO DEAL ĐỒ CÔNG NGHỆ: https://zalo.me/g/oevlgw837
???? GROUPS FACEBOOK: https://fb.com/groups/vocherdealshopee