Neo 5 0H đên nay từ 6.480k, áp 10% . Dự kiến áp mã 10% 0H đêm nay

03/12/2023
Khởi động dần nhé ae, 0H đêm nay lên mã techzone 10% áp ĐTGR và mobile city
???? Link lưu mã Shopee: https://shope.ee/2VRZK2oMt6
⚠????????????́ ????́ : Video săn mã chi tiết

???? Neo 5 0H đên nay từ 6.480k, áp 10% . Dự kiến áp mã 10% 0H đêm nay các SHOP (tất cả các tk)
Shop 1 6tr480 12/256
https://shope.ee/6paYcDv30p

Shop 2 6tr7 12/256 kèm BHV
https://shope.ee/7pT5o2iqSk

Các sản phẩm khác : https://www.facebook.com/groups/vocherdealshopee/permalink/2078095372540666