MỘT SỐ MÃ SHOPEE HOT SALE CUỐI THÁNG 25.02

24/02/2024
???? FULL MÃ SHOPEE SALE CUỐI THÁNG 25.02 ????
1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
- 0H: Lưu thêm 3 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/a7700
- 0H: Tặng có sẵn FS giảm 15K/25K, 300K/45K, 100K
- Lưu trước FS 0đ/15K + mã Toàn sàn dùng 0H tại: https://shopee.muagitot.vn/c6bc8
.
2. 0H, 12H, 18H, 20H: Tặng mã live 50% tối đa 25K, 20% tối đa 50K áp sp Extra, đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
- Tham khảo list sp Extra áp mã live ( đúng 70% ): https://shopee.muagitot.vn/5e3d2
.
3. Tặng mã toàn sàn, ngành hàng giảm 15%, 10% đến 3tr đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
.
4. Áp toàn sàn:
- 0H: 252HUNTING2500K giảm 50%, max 2.5tr từ 2.5tr cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/866ce
- 0H: STAIPR2502TIWAQ giảm 20% tối đa 40K đơn 99K
- 0H: BEATVN252AT2 giảm 30k đơn 99k
- Dự có thêm mã 30k/99k, 20%/40K hóng tại kênh Tele
- Tặng sẵn mã toàn sàn, ngành hàng giảm 15%, 10% đến 3tr
.
5. Voucher Extra:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã giảm 15% tối đa 150K, 100K tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/561bf
.
6. Áp Điện tử - Công nghệ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 888k tại banner: https://shopee.muagitot.vn/215bc hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
7. Ưu đãi KOL - toàn sàn:
- 23H30 ngày 24/2: Lên mã 100K từ 200k dùng luôn
- 0H, 12H: Lên mã 50% tối đa 250K từ 250K
- 0H30, 8H30, 12H30, 20H30: Lên mã giảm 20% tối đa 100K từ 399K
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 20% tối đa 60K/150K, 40k/99k
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 17% tối đa 60k/350K, 40k/250k
???? Lưu mã tại banner: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
.
8. Shop mới lên sàn:
- 0H: NSF0225 giảm 222K từ 524K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/fb203
- 0H: NSF022580 giảm 80K từ 249K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/c4312
- 0H: NSF022550 giảm 50K từ 149K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/f0222
- 0H, 12H: Back, Lưu dùng mã giảm 25k/55k, 40k, 30k ( đầu + giữa trang ): https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/66873
.
9. Áp gần toàn sàn: còn back lượt 9H, 12H, 15H
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 88K từ 299K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/18872
- 0H: Mã giảm 20% tối đa 68K từ 202K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/122c8 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: Mã giảm 15% tối đa 111K từ 499K, xem tên mã tại: https://shopee.muagitot.vn/65007 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
- 0H: AFFCB3 giảm 15% tối đa 88K từ 299K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/fe186
- 0H: AFFCON giảm 20% tối đa 50K từ 202K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/640eb

- 0H: AFFHET giảm 20K từ 50K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/2c73b
- 0H: AFFLO53 giảm 30K từ 99K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/5d4ce
16. 0H: Lên mã giảm 50K/99K, 30%/70K, 20%/150k áp cho 20 brand, tại ( lọc user ): https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/13179
- mã 50k/99k áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/4fd24
- mã 30%, 20% áp list sp: https://shopee.muagitot.vn/043e5
.
17. Shop xu hướng:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mới mã shop 50k/0đ ( hên xui ) tại: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cc906
.
18. Thời trang Mall: mã shop
- 0H: TEEL2502A giảm 220K từ 600k cho shop Teelab: https://shopee.muagitot.vn/cbf33
- 0H: NGUO220K5 giảm 220K từ 600k cho shop LADOS: https://shopee.muagitot.vn/692f4
- 9H, 12H, 15H, 18H: Lên mới mã giảm 220K - xem tại: https://shopee.muagitot.vn/3b515 hoặc https://shopee.muagitot.vn/cbce6
.
19. Voucher dịch vụ: https://shopee.muagitot.vn/bfd1c
- 0H: SPPMVHT252 giảm 20% max 50k ( vé xem phim )
- 0H: SPPVINHT252 giảm 20% max 60k ( vé vin )
- 0H: SPPBAYHT252 giảm 20% max 50k ( vé bay )
- 0H: Săn mã nạp thẻ 50k giá 25k.
.
20. MÃ LƯU SỚM SALE 25/02:
- Voucher Extra - 150K, 100k: https://shopee.muagitot.vn/561bf
- Lưu mã toàn sàn, FS 0đ tại: https://shopee.muagitot.vn/c6bc8
- Ưu đãi KOL: https://shopee.muagitot.vn/13179
- Shop xu hướng: https://shopee.muagitot.vn/cc906
- Shop mới lên sàn 222K, 80K, 50K: https://shopee.muagitot.vn/66873
- Lọc user: https://shopee.muagitot.vn/c166f
.
21. LIST DEAL ĐỒNG JÁ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Thời trang - làm mới list deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/cbce6 hoặc https://shopee.muagitot.vn/3b515
.
- 0H: Tiêu dùng - list deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/9ff6f
.
- 0H: Đời sống - list deal đồng já 9k: https://shopee.muagitot.vn/ada0c
.
- 0H: Shop mới - list 1 deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/4e980
- 12H, 21H: Shop mới - làm mới list deal đồng já 1K: https://shopee.muagitot.vn/66873
.
22. BANNER NGÀNH CÔNG NGHỆ: https://shopee.muagitot.vn/215bc
- Lưu mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr1 tại banner
- Tặng mã giảm 10%, 12% tối đa 2tr, 1tr5 đã có tại: https://shopee.muagitot.vn/125f8
- Lưu thêm voucher ưu đãi từ sh0p
.
23. BANNER NGÀNH THỜI TRANG: https://shopee.muagitot.vn/3b515
- Tặng mã giảm 12K, 40K, 70K đã có trong kho voucher
- Lưu + dùng thêm voucher từ shop: https://shopee.muagitot.vn/1e3de
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Làm mới deal đồng giá 1K, 9K
.
24. BANNER NGÀNH TIÊU DÙNG: https://shopee.muagitot.vn/9ff6f
- FMCGTTSF50K giảm 20k từ 99k
- FMCGTTSF99K giảm 15%, max 100k từ 150k
- FMCGTTSF500K giảm 100k từ 500k
- COS2502BUP giảm 12%, max 300k từ 500k
- COS2502P giảm 10%, max 50k từ 200k
- MKBFEB100 giảm 8%, max 100k từ 200k

- GROFEB100K giảm 8%, max 100k từ 179k
- GROFEB50K giảm 8%, max 50k từ 99k
- HEALTH252 giảm 10%, max 100k từ 300k
- PET252 giảm 8%, max 70k từ 250k
- HC252 giảm 8%, max 50k từ 169k
.
25. BANNER NGÀNH QUỐC TẾ: https://shopee.muagitot.vn/89023
- Ưu đãi deal đồng giá x9K
- 0H, 12H, 21H: CBCHOTOI giảm 100k từ 300K cho list sp: https://shopee.muagitot.vn/74b67
.
26. BANNER NGÀNH ĐỜI SỐNG: https://shopee.muagitot.vn/ac348
- Lưu + dùng mã giảm 12%, 10% tối đa 500k, 100K tại banner
- Ưu đãi deal đồng giá 1K, 9K

????MÃ LAZADA NGÀY SALE 25/02????
.
????MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
• Lưu mã Freeship 20K/45K, 30K/200K, 60K/300K tại: https://lazada.muagitot.vn/cfcef + https://lazada.muagitot.vn/dfad4
.
????BANNER SĂN MÃ TOÀN SÀN, FREESHIP LAZ:
• 0H, 11H, 12H, 12H30, 20H, 20H30: Lưu Freeship giảm 25K đơn từ 150K
• 0H, 11H, 20H: Lưu mã giảm giá 25K đơn từ 99K
• 0H30, 12H30, 20H30: Lưu mã giảm giá 50K đơn từ 250K
• 12H, 13H, 14H, 15H, 16H, 17H, 18H, 19H, 21H: Săn mã nhập tay giảm 50K đơn từ 200K
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/93af2
.
????0H, 11H, 20H: MÃ NHẬP TAY ÁP ĐA SỐ GIẢM 70K ĐƠN TỪ 350K:
=> Săn mã tại: https://lazada.muagitot.vn/8e5bf
.
????9H, 12H: LOẠT MÃ NGâN HÀNG, ZALOPAY, MOMO:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/577b9
.
????12H, 20H: MÃ TOÀN SÀN GIẢM 90K ĐƠN TỪ 300K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/2015b
.
????12H: MÃ FREESHIP 20K/0Đ, 50K/300K + MÃ TOÀN SÀN 50K/250K:
=> Lưu mã tại: https://lazada.muagitot.vn/372cd
.
????DEAL TRỢ GIÁ, 1K, 9K:
• 0H: Deal hot 1K, 9K, dưới 49K: https://lazada.muagitot.vn/1a996
• 0H, 12H, 20H: Deal trợ giá - flash sale: https://lazada.muagitot.vn/1792e
• Choice: https://lazada.muagitot.vn/194c2
.
????LAZGAME:
• 0H: Đổi Gems lấy quà 0Đ, mã toàn sàn: https://lazada.muagitot.vn/3b9ee
• 0H: Đổi sao: https://lazada.muagitot.vn/a159f
• 0H: Đổi xu: https://lazada.muagitot.vn/5b916
.
????0H, 12H, 20H: VOUCHER BONUS GIẢM ĐẾN 400K: https://lazada.muagitot.vn/35566
.
????CÁCH ÁP TỐI ĐA XU CHO SẢN PHẨM: Vào sản phẩm cần mua => Kéo xuống chọn "Bấm để nhận" => chọn “Nhận thêm nhiều xu tại đây” => Qua trang xu thêm sản phẩm đó vào giỏ hàng là áp được nhiều xu hơn