MÃ GIẢM GIÁ KHUNG GIỜ TỪ H00 TỚI 21H00 NGÀY SHOPEE SIÊU SALE ĐẦU THÁNG 01.12

01/12/2023
???? MÃ GIẢM GIÁ KHUNG GIỜ TỪ H00 TỚI 21H00 NGÀY SHOPEE SIÊU SALE ĐẦU THÁNG 01.12 ????
????Nhóm Thông Báo Mã Nhanh

.
1. MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN:
- 0H: Tặng FS giảm 15K/25K, 300K/45K, 100K đã có tại: https://c.muagitot.vn/125f8
- 0H: Lưu thêm 3 mã FS 0đ giảm 15K tại banner: https://c.muagitot.vn/deace
.
2. ƯU ĐÃI MÃ LIVE:
- 0H, 12H, 18H, 20H: Dùng mã live 50%/20K, 15%/60K, 50K/250k, đã có tại: https://c.muagitot.vn/125f8
.
3. Áp toàn sàn:
- 0H: 112SAN5TR giảm 50% tối đa 5tr từ 5tr cho list sp: https://c.muagitot.vn/35ba1
- Tặng mã toàn sàn, ngành hàng giảm 12%, 10% đến 2tr đã có tại: https://c.muagitot.vn/125f8
.
4. Voucher Extra:
- 0H: Lưu + dùng mã giảm 15% tối đa 150K, 100K tại: https://c.muagitot.vn/561bf
- còn back lượt 9H, 12H, 15H, 18H, 21H
.
5. Áp Điện tử - Công nghệ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lưu + dùng mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr2 tại banner: https://c.muagitot.vn/a4840
.
6. Ưu đãi KOL - toàn sàn:
- 23H30 ngày 30/11: Lưu + dùng luôn mã 50% tối đa 120K đơn 120K
- 0H, 12H: Lên mã 50% tối đa 500K từ 500K
- 0H30, 8H30, 12H30, 20H30: Lên mã giảm 20% tối đa 99K từ 299K
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 15% tối đa 50K từ 99K
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mã 20% tối đa 60K từ 150K áp Thời trang, Sắc đẹp
???? Lưu mã tại banner: https://c.muagitot.vn/13179
.
7. Áp gần toàn sàn: dễ lụm, còn back lượt 9H, 12H, 15H
- 0H: AFFCASH giảm 15% tối đa 120K từ 499K cho list sp: https://c.muagitot.vn/a16a1
- 0H: AFFYEAR giảm 15%, max 120k từ 599k cho list sp: https://c.muagitot.vn/c3147
- 0H: AFFUNFW2 giảm 20%, max 70k từ 299k cho list sp: https://c.muagitot.vn/609d0
- 0H: AFFGMWC5 giảm 20%, max 99k từ 299k cho list sp: https://c.muagitot.vn/72e03
- 0H: AFFUNRU7 giảm 50k từ 150k cho list sp: https://c.muagitot.vn/58afd
- 0H: AFFWANT giảm 15% tối đa 99K từ 399K cho list sp: https://c.muagitot.vn/97543
- 0H: AFFOR giảm 12% tối đa 120K từ 750K cho list sp: https://c.muagitot.vn/bb056
- 0H: AFFUNTB2 giảm 60k từ 299k cho list sp: https://c.muagitot.vn/58afd
- 0H: AFFAI giảm 20%, max 50k từ 150k cho list sp: https://c.muagitot.vn/029a8
- 0H: AFFGMLJ7 giảm 50k từ 299k cho list sp: https://c.muagitot.vn/08c11
.
- 0H: AFFIZZ giảm 20% tối đa 30K từ 50K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0abfa
- 0H: AFFALL giảm 20% tối đa 30K từ 99K cho list sp: https://c.muagitot.vn/4dc13
- 0H: AFFTHIS giảm 20%, max 30k từ 69k cho list sp: https://c.muagitot.vn/fcaf2
- 0H: AFFUNLM8 giảm 24k từ 99k cho list sp: https://c.muagitot.vn/bf816
- 0H: AFFGMNB3 giảm 25%, max 30k từ 99k cho list sp: https://c.muagitot.vn/6ddda
- 0H: AFFUNKF9 giảm 30k từ 199k cho list sp: https://c.muagitot.vn/91440
- 0H: AFFGMHD8 giảm 35k từ 199k cho list sp: https://c.muagitot.vn/8ec58
.
8. Áp Đời sống:
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECA hoàn 200K đơn 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECB giảm 100K đơn 500k cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECC giảm 200K đơn 1tr cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478
- Lưu thêm mã khác tại banner: https://c.muagitot.vn/d6a39
.
9. Áp Quốc tế:
- 0H, 12H, 21H: CBDOWN112 giảm 100k từ 300K cho list sp: https://c.muagitot.vn/7187e
Lưu tại: https://c.muagitot.vn/b7f50
.
10. Shop mới lên sàn:
- 0H: NSF120125 giảm 25K từ 50K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0df88
- 0H: NSF120150 giảm 50K từ 149K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0df88
- 0H: NSF120140 giảm 40K từ 129K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0df88
- 0H: NSF12P130 giảm 30K từ 85K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0df88
- 0H: NSF12P125 giảm 25K từ 70K cho list sp: https://c.muagitot.vn/0df88
- Lưu dùng thêm mã giảm 25K, 15K ( đầu + giữa trang ): https://c.muagitot.vn/28c26
.
11. Áp Tiêu dùng:
- 0H: FMCGHUNT1121 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- 9H: FMCGHUNT1122 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- 12H: FMCGHUNT1123 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- 15H: FMCGHUNT1124 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- 18H: FMCGHUNT1125 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- 21H: FMCGHUNT1126 giảm 112k từ 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/cacbf
- Lưu + dùng thêm mã khác tại: https://c.muagitot.vn/9a54f
.
12. Áp Thời trang:
- 0H: FAHUNT1DEC giảm 200K từ 0đ cho list sp: https://c.muagitot.vn/4f3cf
.
13. 0H: Lên mã giảm 50K/99K, 20%/100K áp cho 20 brand, lưu tại ( lọc user ): https://c.muagitot.vn/13179
- mã 50k/99k áp list sp: https://c.muagitot.vn/70a32
- mã 20% áp list sp: https://c.muagitot.vn/11e65
.
14. Shop xu hướng: dễ lụm
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Lên mới mã shop 120K đơn 120K tại: https://c.muagitot.vn/bd537
- 0H: SVC-770644648329296 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648509440 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329264 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411136 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648148992 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411184 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648624160 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411200 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648624128 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648509488 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648509456 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411216 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411168 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648411152 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329312 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329280 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329248 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329232 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648149008 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648624144 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648329216 giảm 120k từ 120k
- 0H: SVC-770644648509472 giảm 120k từ 120k
.
15. Thời trang Mall: mã shop
- 0H: ELEAMN112 giảm 240K từ 0đ cho shop Eleanor Accessories: https://c.muagitot.vn/94377
- 0H: VINGOH112 giảm 240K từ 0đ cho shop VINGO: https://c.muagitot.vn/52b62
- 9H, 12H, 15H, 18H: Lên mới mã giảm 220K - chi tiết xem tại: https://c.muagitot.vn/cfc8a
.
16. LIST DEAL ĐỒNG JÁ:
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Thời trang - làm mới list deal đồng já 1K: https://c.muagitot.vn/cfc8a
.
- 0H: Tiêu dùng - list deal đồng já 1K: https://c.muagitot.vn/6c25d
- 0H: Tiêu dùng - list deal đồng já 9K: https://c.muagitot.vn/b13d7
.
- 0H: Đời sống - list deal đồng já 11k: https://c.muagitot.vn/ada0c
.
- 0H: Shop mới - list 1 deal đồng já 1K: https://c.muagitot.vn/804fa
- 12H, 21H: Shop mới - làm mới list deal đồng já 1K: https://c.muagitot.vn/28c26
.
17. BANNER NGÀNH CÔNG NGHỆ: https://c.muagitot.vn/a4840
- Lưu mã 10k/10k, giảm 10% tối đa 1tr1 tại banner
- Tặng mã giảm 10%, 12% tối đa 2tr, 1tr5 đã có tại: https://c.muagitot.vn/125f8 - Lưu thêm voucher ưu đãi từ sh0p
.
18. BANNER NGÀNH THỜI TRANG: https://c.muagitot.vn/cfc8a
- Tặng mã giảm 12K, 40K, 70K đã có trong kho voucher
- Lưu + dùng thêm voucher từ shop: https://c.muagitot.vn/1e3de
- 0H, 9H, 12H, 15H, 18H, 21H: Làm mới deal đồng giá 1K, 9K
.
19. BANNER NGÀNH TIÊU DÙNG: https://c.muagitot.vn/9a54f
- COS0112A giảm 10%, max 100k từ 200k
- COS0112B giảm 12%, max 150k từ 300k
- COSBAU100KDEC giảm 10%, max 100k từ 300k
- COSBAU80KDEC giảm 6%, max 80k từ 200k
- COSLUX12 giảm 120k từ 1500k
- SMCBAUDEC giảm 5%, max 100k từ 250k
- Săn deal đồng giá 1K, 9K
.
20. BANNER NGÀNH QUỐC TẾ: https://c.muagitot.vn/b7f50
- Ưu đãi deal đồng giá x9K
- 0H, 12H, 21H: CBDOWN112 giảm 100k từ 300K cho list sp: https://c.muagitot.vn/7187e
.
21. BANNER NGÀNH ĐỜI SỐNG: https://c.muagitot.vn/d6a39
- Lưu + dùng mã giảm 12%, 10% tối đa 500k, 100K tại banner
- Ưu đãi deal đồng giá 1K, 9K
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECA hoàn 200K đơn 200K cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECB giảm 100K đơn 500k cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478
- 0H, 12H, 18H: LIFEDECC giảm 200K đơn 1tr cho list sp: https://c.muagitot.vn/98478