Bảng giá hosting


BẢNG GIÁ HOSTING CLOUD SERVER - CAM KẾT SỬ DỤNG 100% SSD 

(Điều chỉnh áp dụng từ ngày 01/05/2020)

Bán Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 2 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 3

Addon domain : 1

Park domain : unlimited

 

Giá chỉ từ

120.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp

Dung lượng : 3 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 5

Addon domain : 2

Park domain : unlimited

 

Giá chỉ từ

155.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Chuyên Nghiệp ++

Dung lượng : 5 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 8

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

 

Giá chỉ từ

250.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Doanh Nghiệp

Dung lượng : 7 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 10

Addon domain : 3

Park domain : unlimited

 

Giá chỉ từ

320.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)

Thương Mại Điện Tử

Dung lượng : 10 GB [SSD]

Băng Thông : unlimited

Sub-domain : unlimited

Email : unlimited

FTP : unlimited

Database : 15

Addon domain : 5

Park domain : unlimited

 

Giá chỉ từ

480.000 đ / tháng

(Giá trên chưa bao gồm VAT)


`