Ngân hàng Đầu tư Châu Âu được cho là sẽ phát hành trái phiếu bằng công nghệ blockchain

29/04/2021