Hướng dẫn hiệu chỉnh logo và các thông tin Hotline


Để hiệu chỉnh logo và 1 số thông tin về Hotline hoặc Slogan (cái này tùy thuộc vào tính năng của từng loại giao diện sẽ có hoặc không nhưng về cơ bản thì sẽ giống nhau ở phần logo và số Hotline nên quý khách lưu ý)
Để hiệu chỉnh ta làm như sau:

Quý khách click vào phần quản lý cấu hình và click vào danh mục logo cửa hàng rồi hiệu chỉnh nóHiệu chỉnh các thông số cần thiết sau đó cập nhật 

`