Cách Chỉnh sửa Admin, cập nhật thông tin Email Admin, cá nhân


Để đảm bảo thông tin cập nhật của khách hàng là đúng, và email liên hệ sẽ về chính xác của khách hàng, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới

 

Click vào quản lý và chỉnh sửa thông tin cá nhân của AdminChỉnh sứa thông tin và cập nhật lại

`