Mẫu Zipo 310 ( Demo online)

Lựa chọn 1: Mua đứt (Bao gồm mã nguồn vĩnh viễn)

Mã nguồn: Bàn giao cho khách hàng

Hosting gói Silver: Khuyến mại 12 tháng

Tên miền quốc tế: Khuyến mại 12 tháng

Khách hàng: Được yêu cầu thay đổi theo ý

Giá : 3.900.000₫

Lựa chọn 2: Thuê Website

Mã nguồn: Bàn giao khách hàng khi sử dụng trên 2 năm

Hosting gói Silver: Sử dụng theo tháng thuê

Tên miền: Khách hàng thanh toán riêng

Khách hàng: Yêu cầu thay đổi theo ý sẽ +500.000₫ phí / 1 lần thay đổi

Giá sẽ tính theo tháng:

- Giá 6 tháng: 1.500.000₫

- Giá 12 tháng: 2.000.000₫

- Giá 24 tháng: 3.000.000₫

`