Bảng giá hosting Bảng giá hosting

BẢNG GIÁ HOSTING CLOUD SERVER - CAM KẾT SỬ DỤNG 100% SSD (Điều chỉnh áp dụng từ ngày 01/05/2020) Bán Chuyên Nghiệp Dung lượng : 2 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domain : unlimited Email : unlimited FTP : unlimited Database : 3 Addon domain : 1 Park domain : unlimited Giá chỉ từ 120.000 đ / tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT) Chuyên Nghiệp Dung lượng : 3 GB [SSD] Băng Thông : unlimited Sub-domai


Bảng giá tên miền Bảng giá tên miền

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM .VN (Điều chỉnh áp dụng từ ngày 01/05/2020) Tên miền .VN Lệ phí đăng ký (1) Phí duy trì (2) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm đầu (3) Dịch vụ tài khoản quản trị tên miền năm tiếp theo (4) Tổng tiền năm đầu = (1+2+3) Tổng tiền năm tiếp theo = (2+4) .vn 200.000 đ 360.000 đ 200.000 đ 120.000 đ 780.000 đ 480.000 đ .com.vn | .net.vn | .biz.vn 200.000 đ 250.000 đ 200.000

Bắt đầu 1 Cuối
`